OSIRIS

Werken met het Dashboard

Updated on

Via menu 2.3.08 is er een dashboard beschikbaar gemaakt voor de aanmeldingen van Inkomende uitwisseling studenten.  

In deelmenu 'Dashboard' (1) kies je voor 'Inkomende uitwisseling studenten (facultair)' (4) gevolgd door Zoeken (5)

 

Het scherm bestaat uit drie delen:

(1) Het dashboard zoeken : dit bepaalt de kolommen in het resultaat deel

(2) De zoekfilter: Dit bepaalt de regels (aanmeldingen) in het resultaat deel

(3) Het resultaat deelvenster; hier worden de resultaten van het dashboard getoond

 

Het dashboard  'Inkomende uitwisseling studenten (facultair)' heeft de volgende (voorgedefinieerde) kolommen:

 • Studentnummer
 • Naam student
 • student_volledige_naam_format2: (roepnaam + voorvoegsel + achternaam)
 • Achternaam
 • Voorvoegsels
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • E-mailadres: instelling (RU) emailadres
 • Extern emailadres: persoonlijk emailadres van de student
 • Proces: het aanmeldproces waarvoor de student is aangemeld
 • Procesnaam: de beschrijving van het proces
 • Status: status van het aanmeld proces;
  • Nog niet Ingediend: Student heeft de aanmelding nog niet ingediend
  • Ingediend: Student heeft de aanmelding ingediend en de gegevens worden gecontroleerd door het centrale International Office
  • In behandeling: de aanmelding is compleet, het dossier wordt doorgezet naar de faculteit
  • Afgehandeld: de aanmelding is compleet en alle processtappen zijn al doorgelopen
  • Geannuleerd: de aanmelding is geannuleerd
 • Besluit
  • Voorwaardelijk toegekend: Wordt niet gebruikt
  • Toegekend: Student is toegelaten
  • Afgewezen: Student is niet toegelaten
 • Opleiding
 • Opleiding naam
 • Actiefcode opleiding: 0 = verzoek tot inschrijving is ingediend, maar student is nog niet ingeschreven 4 = student is toegelaten en ingeschreven, en heeft toegang tot Osiris Student
 • Collegejaar
 • Datum aangevraagd: de datum van het voor de eerste keer indienen van de aanmelding
 • Statusdatum: de datum van de laatste wijziging van de status van de aanmelding
 • Faculteit
 • Aanvangsdatum aanvraag: de startdatum van de studieperiode 
 • Einddatum aanvraag: de einddatum van de studieperiode
 • Thuis instelling
 • Thuis instelling naam
 • Land
 • Thuis instelling land
 • Thuis instelling EER
 • Eerste Nationaliteit omschrijving
 • Eerste nationaliteit EER
 • Tweede Nationaliteit omschrijving
 • Afkomstig instelling naam
 • Afkomstig instelling land
 • Afkomstig instelling EER: valt de instelling binnen de EER ja/nee
 • SemesterPeriode: eerste semester, tweede semester, full year
 • Coordinator: naam facultair coordinator
 • Cursus inschrijving: een lijst van cursussen en de datum van inschrijving
 • Cursus resultaat; het in OSIRIS ingevoerde geldende resultaat van een cursus
 • Punten resultaat: het behaalde resultaat in EC's

Gegevens exporteren

Het is mogelijk om de gegevens direct in Excel (1) of als overzicht (2) te exporteren. Klik op deze link voor een werkinstructie.

Met een muisklik op het pijltje (3) kom je direct in menu 2.1.18 (Student->Aanmeldingen).

Klik op 'Terug naar overzicht' om terug te gaan naar het dashboard

Beheren van de kolommen en (standaard)selecties  

De kolommen kunnen worden aan- en uitgezet. Klik op Bekijken --> Kolommen --> Kolommen beheren

De velden die hier zichtbaar zijn kunnen worden aan en uitgevinkt.

D.m.v. het groene pijltje (1) kunnen de velden geselecteerd worden en in de juiste categorie (verborgen of zichtbaar) geplaatst worden

De standaardselectie kan aangepast worden. Het is ook mogelijk om een eigen filter/standaardselectie aan te maken en op te slaan

Een algemeen help topic over het dashboard is hier te vinden.

Previous Article Tips voor de faculteiten
Next Article Virtual mobility registreren (virtueel onderwijs)