OSIRIS

MSG30 Schending van UNIQUE-beperking

Updated on

Doelgroep: studielink adapter beheer

In studielink ontvangen ten onrechte sommige studenten een nieuw Studelinknummer (studielink account). Dit gebeurt bijvoorbeeld als de omzetting van het oude Studielink inlog account onjuist door de student worden opgevoerd. Zowel wij, als collega onderwijs instellingen kunnen een verzoek doen om deze studenten te laten samenvoegen (ontdubbelen). Indien de student eerst iets afwijkende personalia in Osiris als nieuw student is binnen gekomen, staat deze student ook in Osiris dubbel. Er mogen in Osiris geen twee studentnummers hetzelfde studielinknummer of hetzelfde Burger Service Nummer (BSN) of Onderwijs nummer hebben. Osiris merkt dit met een technische foutmelding op.

Te nemen controle

  1. Lees in de msg30 welk veld geupdatet zou moeten gaan worden en met welke waarde.
  2. Zoek in menu 2.1 welk studentnummer dit betreft. Deze student zal een ander Studielinknummer hebben dan die in de msg30 gemeld wordt. Gebruik de personalia van de student bij het zoeken in het HNS Dashboard
  3. Zoek in HNS dashboard de student op de achternaam op, en soort het lijstje op roepnaam (filter roepnaam werkt niet). Controleer de getoonde personalia en check het adres en/of telefoonnummer om er zeker van te zijn dat de student dubbel in HNS is.

Te nemen acties

  1. Maak een Jira melding aan met als onderwerp "ontdubbelen".
  2. Vraag om een ontdubbeling voor de persoon <achternaam> en geef de twee studielinknummers door. Zet achter het SL nummer dat je wilt behouden de tekst "(behouden) ". Je kunt het beste vragen om het SL te behouden dat het langst in Osiris staat (studentnummer met de laagste waarde).
  3. Deel de Jira actie binnen de RU. (kies dus de juiste optie).
  4. Deel daarna ook nog de melding met Jacqueline Rieken en Henk Zeggelaar. Zij ontvangen dan een berichtje vanuit Jira, zodat zij het ontdubbelproces ook nog monitoren. (Indien dit soepel verloopt, kan deze stap achterwege blijven).
  5. Afhankelijk van het ontdubbelproces en of de gevraagde waarde behouden blijft, kan de msg30 worden genegeerd of nogmaals worden aangeboden.
  6. Controleer na afloop minimaal de inschrijvingen in Osiris en HNS.
Previous Article MSG07 Er zijn geen ongebruikte vooropleidingen met IBG-code <nummer> beschikbaar voor deze student.
Next Article MSG03 Student bestaat al