OSIRIS

MSG03 Student bestaat al

Updated on

doelgroep: studielink adapterbeheer

In de Studielink adapter loopt een msg03 bericht fout met de melding "Osiris error = 2 - Studielinknummer: <SL nummer> Student bestaat al : STUDENT <snr>. met vervolgens een deel van de aanroep van de Osiris function osp_slink_twee.slink_inschrijven aanroep.

Deze situatie treedt op indien de student al eerder bij de RU gestudeerd heeft (zowel contract als regulier (croho) onderwijs) en geen Studielinknummer heeft of in het geval dat de student al wel een studielink nummer heeft. In deze laatste situatie staat de student dus dubbel in het nieuwe Studielink.

Osiris bepaald afhankelijk van de Osiris configuratie parameter “CONTROLE_DUBBEL_STUD” welke criteria worden gebruikt om een dubbele student te signaleren. De configuratie parameter staat ingesteld achternaam en geboortedatum (en burgerservice nummer).

Te nemen controles

 1. Controleer of dit inderdaad dezelfde student is. De voornamen en geboorte plaats ook gelijk en liefst ook het OCW nummer aanwezig.
 2. Indien de student de helft van een tweeling is en dus andere voornamen heeft,  moet deze student handmatig worden toevoegd.

Te nemen acties

 1. Als de student nog geen SL nummer heeft en de voornamen,geboorte plaats zijn gelijk, voeg dan in menu 2.1.03 student - personalia het SL nummer toe. Biedt vervolgens het bericht msg03 nogmaals aan.
 2. Als de student al wel een SL nummer heeft en de voornamen,geboorte plaats zijn gelijk, zoek dan de student op basis van de achternaam in het HNS Dashboard op. Controleer op basis van de getoonde gegevens of dit inderdaad dezelfde student is. Check bijvoorbeeld ook het adres en/of het telefoonnummer.
  Indien het inderdaad dezelfde student is:
  1. Maak een Jira melding aan met als onderwerp "ontdubbelen".
  2. Vraag om een ontdubbeling voor de persoon <achternaam> en geef de twee studielinknummers door. Zet achter het SL nummer dat je wilt behouden de tekst "(behouden) ". Je kunt het beste vragen om het SL te behouden dat het langst in Osiris staat (studentnummer met de laagste waarde).
  3. Deel de Jira actie binnen de RU. (kies dus de juiste optie).
  4. Deel daarna ook nog de melding met Jacqueline Rieken en Henk Zeggelaar. Zij ontvangen dan een berichtje vanuit Jira, zodat zij het ontdubbelproces ook nog monitoren. (Indien dit soepel verloopt, kan deze stap achterwege blijven).
  5. Afhankelijk van het ontdubbelproces en of de gevraagde waarde behouden blijft, kan de msg03 worden genegeerd of nogmaals worden aangeboden.
  6. Controleer na afloop minimaal de inschrijvingen in Osiris en HNS.
 3. Als de student de helft van een tweeling is dan moet deze student handmatig in menu 2.1 (via de + button) worden toegevoegd.
  1. Er verschijnt een melding dat deze student al bestaat, omdat de sleutel velden immers gelijk zijn. Klik dan op volgende.
  2. LET OP: Voeg de opleiding met het juiste collegejaar in!
  3. Voer GEEN e-mail adres en vooropleiding in.
  4. Nadat de student is toegevoegd. Voeg dan het SL nummer toe.
  5. Open daarna menu 3.8.36 (SL: en Bron-ho berrichten) en zet de msg34 op negeren.
  6. Biedt het bericht03 vanuit de SL adapter nogmaals aan.
  7. Het e-mail adres en vooropleiding(en) zullen nu aangevuld zijn waardoor er een msg31 vanuit Osiris aangemaakt kan worden en het SL verkeer voor deze student weer normaal kan verlopen.

 

Previous Article MSG30 Schending van UNIQUE-beperking
Next Article DVS bericht wordt afgekeud