OSIRIS

Volgorde acties SCC-procedure

Updated on

WORK IN PROGRESS

Heb je input/feedback, stuur dan even een mailtje naar Evelien op [email protected]

Deze werkinstructies gaan niet in op de werking van de Studiekeuzecheck voor studenten met een Nederlandse vooropleiding (SKC) en behandelen alleen de Study Compatibility Check voor studenten met een buitenlandse vooropleiding (SCC).

Heb je nog geen autorisatie om de SCC af te handelen in Osiris Basis?

Je Lokaal Functioneel Beheerder kan autorisatie aanvragen voor Facultaire Studiekeuzecheck via dit formulier.

Samenvatting volgorde acties

De acties in het SCC-procedure volgen elkaar als volgt op:

  1. Student meldt zich aan via Studielink en upload een dossier in Osiris Aanmelding. Onderdeel van dat dossier is het al dan niet beantwoorden van de SCC-vragenlijst.
  2. Als de student de vragenlijst invult, berekent Osiris aan de hand van enkele ‘risicofactoren’ uit de vragenlijst of de student meteen positief scoort (status ‘positief (door Osiris)’, niet meteen positief scoort (status ‘beoordelen’) of niet deelneemt (de vragenlijst niet (volledig) invult, status ‘niet van toepassing’).
  3. Dossier wordt gecheckt, indien nodig gecompleteerd, indien nodig vindt diplomawaardering plaats en er wordt een toelatingsbesluit genomen. Indien de student niet is toegelaten of wel is toegelaten en Osiris heeft berekend dat de student meteen positief scoort of niet deelneemt, informeert het Admissions Office de student over de uitslag van toelating en SCC.
  4. Indien de student is toegelaten en Osiris heeft berekend dat de student niet meteen positief scoort, bepaalt een facultaire beoordelaar aan de hand van de antwoorden op de volledige vragenlijst of de student daadwerkelijk een ‘risicostudent’ is en uitgenodigd moet worden voor een gesprek of activiteit (status ‘uitnodigen’) of dat de student alsnog positief scoort (status ‘positief (na beoordeling)’). In deze fase wordt nog geen contact gezocht met de student. In Osiris is een filter beschikbaar om te bepalen welke dossiers in deze fase zitten.
  5. Het Admissions Office informeert de student over de uitslag van toelating en SCC, zijnde dat de student is toegelaten en dat de opleiding graag nog een gesprek plant om de studiekeuze te bespreken en daartoe contact opneemt.
  6. De opleiding zoekt contact met de student om een gesprek of activiteit te plannen. In Osiris is een filter beschikbaar om te bepalen welke dossiers in deze fase zitten.

Er zijn twee belangrijke verschillen met de ‘reguliere’ SKC-procedure:

  1. De SCC-procedure is onderdeel van het toelatingsproces, maar uitkomsten uit de SCC kunnen en mogen een toelatingsbesluit niet beïnvloeden of veranderen. De SKC-procedure staat op zichzelf, omdat er voor studenten met een Nederlandse vooropleiding geen centraal toelatingsproces wordt gestart; dat wordt decentraal opgepakt.
  2. Een potentiële risicostudent wordt in de SCC-procedure niet meteen uitgenodigd voor een gesprek of activiteit zoals bij de SKC; eerst wordt de vragenlijst bekeken en aan de hand van alle antwoorden wordt bepaald of de student uitgenodigd wordt.

nog op uitbreiden [ER]:

Controle query op Checklist besluit toelating door toelatingscommissie (SCC beoordelen EN NIET 'niet van toepassing' in SCC door opleiding)

Previous Article 11. Dashboard Studiekeuzecheck
Next Article Vervlechting SCC in toelatingsproces