OSIRIS

Controleren antwoorden student door faculteit

Updated on

Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die HBO-minor aanmeldingen beoordelen in Osiris basis.

Filteren te controleren aanmeldingen.

Gebruik in scherm 2.3.01 Aanmeldingen het filter 'hbo-minoren Controleren aanmeldingen (facultair)' om de nieuwe aanmeldingen te selecteren.  

 

Controleer de antwoorden van de student

Controleer of de student al de vragen correct heeft beantwoord en de juiste documenten heeft geupload. Indien de student uploads moet verbeteren, zet je de betreffende upload op ‘incompleet’ en zet je het dossier terug naar de student zodat hij/zij het kan aanvullen / verbeteren.  

Ga naar de aanmelding van de student. En controleer de antwoorden onder de checklist Formulier: Toelating

Een antwoord is incompleet.

 1. Selecteer het incomplete antwoord.
 2. Klik op het rode stopbord teken om aan te geven dat het antwoord onvoldoende is.
 3. Het is mogelijk om meerdere antwoorden gelijktijdig op incompleet te zetten.
 4. Klik op Opslaan.

Zet de aanmelding terug naar aanvrager (Student)

 1. Open het acties menu rechtsboven
 2. Selecteer de actie 'Terug naar aanvrager'
 3. In het scherm onder de aanmelding wordt nu de melding "Aanvrager moet op nieuw indienen" getoond.
 4. De student ontvangt automatisch een mededeling dat zijn of haar aanmelding incompleet is met het verzoek om deze aan te vullen.

De antwoorden zijn compleet.

 1. Selecteer het complete antwoord.
 2. Klik op het groene bolletje met vinkje om aan te geven dat het antwoord voldoende is.
 3. Het is mogelijk om meerdere antwoorden gelijktijdig op compleet te zetten.
 4. Zet de status van checklist: Controle door faculteit op Compleet en klik op Opslaan.
 5. De status van checklist: Besluit toelating door Toelatingscommissie komt op Beoordelen te staan.

 

Previous Article Stappen Student bij aanmelden voor HBO-Minor
Next Article Beoordelen toelating