OSIRIS

Beoordelen toelating

Updated on

Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die HBO-minor aanmeldingen beoordelen in Osiris basis

Filteren te beoordelen aanmeldingen

Gebruik in scherm 2.3.01 Aanmeldingen het filter 'hbo-minoren Besluit toelating(facultair)' om de te beoordelen aanmeldingen te selecteren. De werklijst kan bestaan uit nieuw te beoordelen aanmeldingen en/of aanmeldingen die op verzoek van de CSA verduidelijkt dienen te worden.

Aanmelding verduidelijken

Het kan voorkomen dat een beoordeelde aanmelding voor CSA niet helemaal duidelijk of compleet is. De CSA zal dan in de rubriek 'Checklist terug naar Toelatingscommissie door CSA' (1) in het Opmerking veld (2) aangeven wat er verduidelijkt dient te worden en de status van deze rubriek op 'Voorwaarden onduidelijk' (3) zetten.

OSIRIS - 21.38S01 - OSI6ONT - Google Chrome

Nadat de aanmelding verduidelijkt is dient de status van rubriek 'Checklist terug naar Toelatingscommissie door CSA' (1) op 'Voorwaarden verduidelijkt' (2) gezet worden, de aanmelding komt dan weer terug in de werklijst van de CSA.

 

OSIRIS - 21.38S01 - OSI6ONT - Google Chrome

Advies docent vragen

Als je een docent wilt vragen om het dossier te beoordelen, gebruik dan de actie ‘Toewijzen aan docent’.

Je komt dan op onderstaand scherm. (Instructie onder dit plaatje)

 1. Kies welk advies je wilt
 2. Kies de docent(en) via het groene plusje: voor iedere docent een regel toevoegen. In het veld ‘Naam’ kun je de achternaam intypen, Osiris geeft je dan een lijstje om de juiste docent aan te klikken.
 3. Selecteer de juiste mededeling: IO-INK-UITN-DOC. Let op dat je de mededeling van jouw faculteit kiest (mogelijk zijn er meerdere zichtbaar).
 4. Wijzig NIETS aan de velden onder de mededeling (Rubriek en Status).
 5. Klik op toewijzen aanmelding.

Het dossier wordt dan doorgezet naar de betreffende docent(en). De docent krijgt in Osiris-Docent het dossier te zien en moet een advies uitbrengen. Hoe ze dat doen staat beschreven in de werkinstructie 'Beoordelen aanmelding door docent'. Het uitgebrachte advies wordt na indienen door de docent getoond in osiris basis.

Toelatingsbesluit vastleggen

Leg het toelatingsbesluit vast in de checklist bij de vraag : ‘Is de student toelaatbaar?’. Kies Ja of Nee én klik op Oplslaan. Hierdoor worden een aantal automatische acties uitgevoerd.

 • Er wordt automatisch een e-mail aan de student verstuurd.
 • De status van de rubriek wordt automatisch aangepast.
 • De rubriek voor CSA om de student te informeren wordt actief.

Door een automatisch status overgang wordt het besluit van de faculteit ook verwerkt in het hoogste niveau van het dossier: Status ‘Afgehandeld’ en besluit ‘Toekend’ of ‘Afgewezen’. Deze statuswijziging wordt doorgevoerd op het moment dat CSA vastlegt dat ze de student geïnformeerd te hebben.

Ondertekende leerovereenkomst uploaden

Indien de student via Kies op Maat komt en een leerovereenkomst heeft ingediend, print de facultaire onderwijsadministratie deze leerovereenkomst en zorgt voor ondertekening. De ondertekende leerovereenkomst wordt ingescand en in Osiris basis aan het student dossier toegevoegd.

 1. Klik in scherm 2.1.20 Uploads op het groene plusje, 'Voeg een rij toe'
 2. Selecteer bij Rubriek 'Besluit toelating door Toelatingscommissie'.
 3. Selecteer bij Vraag/Checklist 'Ondertekende leerovereenkomst'.
 4. Selecteer bij Bestand kiezen de ondertkende leerovereenkomst.
 5. Klik 'Upload bestand'.

 

Previous Article Controleren antwoorden student door faculteit
Next Article CSA informeren student