OSIRIS

Inzien en exporteren van gekozen voorkeursinstellingen

Updated on

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die werkt in Osiris Basis Buitenlandverblijf.

In OSIRIS Student moet de student minimaal twee en maximaal drie voorkeursbestemmingen opgeven. De student kan pas verder met de buitenlandverblijfaanvraag als het minimum aantal voorkeursinstellingen is opgegeven.

Het volgnummer (Order) geeft de voorkeursvolgorde weer: 1 is eerste voorkeur, 2 is tweede voorkeur, etc.

Hoe kiest de student voorkeursinstellingen?

De student geeft de voorkeursinstelling op via de input-velden en voegt ‘m toe aan de tabel via de knop Add preference. De nieuwe voorkeur wordt daarbij toegevoegd met het hoogste bestaande volgnummer + 1. Als het toevoegen geen fout oplevert (zie controles hieronder) dan maakt OSIRIS de input-velden weer leeg. Als er wel een fout optreedt, dan blijven de inputvelden gevuld en wordt de voorkeur nog niet aan de tabel toegevoegd.

Door middel van pijl omhoog en pijl omlaag kan de student de voorkeursvolgorde wijzigen. OSIRIS Student wisselt dan de volgnummers van de twee instellingen om. Pijl omhoog bij de eerste voorkeur en pijl omlaag bij de laatste voorkeur doet niets.

De student mag de voorkeursinstellingen wijzigen zolang de buitenlandverblijfaanvraag nog niet ingediend is, of als de ingediende aanvraag onvolledig is en terug naar de student gestuurd (actie Terug naar aanvrager) is voor aanvulling of correctie.

Waar staan de voorkeursinstellingen in Osiris Basis?

1: De voorkeursinstellingen vind je onder 'instelling en beursopties' in de buitenlandverblijf-aanvraag.

2 en 3: Je kunt de gegevens van het buitenlandverblijf tonen in de tabel met voorkeursinstellingen.

4: Deze gegevens kun je ook exporteren per student vanuit deze tabel.

De (verborgen) kolommen voor de 1e, 2e en 3e voorkeur verdwijnen als reguliere kolommen in het overzicht van buitenlandverblijven - scherm 'Buitenlandverblijf' 2.3.20.

Hoe zoek ik op de voorkeursinstellingen?

De bestaande filters voor voorkeursinstellingen (1e, 2e en 3e) worden vervangen door twee nieuwe:

  • Voorkeursinstelling
  • Volgorde voorkeursinstelling

Met het filter ‘Voorkeursinstelling’ bepaalt de gebruiker welke instelling gezocht wordt. Het filter ‘Volgorde voorkeursinstelling’ geeft aan in welke voorkeur (1e, 2e, 3e, etc.) gezocht wordt. Als dit filter leeg gelaten wordt, dan zoekt OSIRIS in alle voorkeuren.

Voorbeeld: met de filters

  • Volgorde voorkeursinstelling = 2
  • Voorkeursinstelling = PARIS03

zoekt een medewerker alle buitenlandverblijfaanvragen waarbij studenten PARIS03 als 2e voorkeur hebben opgegeven.

Hoe exporteer ik alle voorkeursinstellingen van mijn studenten?

Er zijn twee standaard (facultaire) overzichten beschikbaar gesteld waarmee je de voorkeursinstellingen kunt exporteren van alle studenten in je zoekopdracht.

Zie ook de handleiding "Hoe exporteer ik buitenlandverblijven naar excel?"

Previous Article Uitsluiten van groep studenten in selectie
Next Article Exporteren naar excel