OSIRIS

Handtekening instellen voor onder automatische e-mails

Updated on

Net als in Outlook kun je in Osiris een handtekening instellen. Deze handtekening kan dan getoond worden in berichten naar studenten door middel van het vishaakveld <handtekening>.

Je vult je handtekening door rechtsbovenin naar 'Persoonlijke instellingen' te gaan, en dan 'Mededelingen' en dan het handtekeningvak te vullen.

Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken als je klaar bent.

Vul de handtekening in zoals je wilt dat de student die te zien krijgt. Dit kan ook met de namen van je collega's erbij. Er is maar één versie mogelijk, dus houd deze zo algemeen mogelijk.

Waar wordt mijn handtekening getoond?

In automatische mededelingen naar studenten kunnen we automatisch 'dynamische' inhoud opnemen. Die informatie wordt getoond door in een mededeling een zogenaamd 'vishaakveld' op te nemen. Dit veld 'vist' als het ware de informatie uit het dossier van de student, uit de aanvraag en kan ook algemene gegevens ophalen.

In de bevestigings-mail wanneer een student de buitenlandaanvraag heeft ingediend in Osiris, wordt veel gebruik gemaakt van vishaakvelden.

De tekst in vak 1 kan op die manier vervangen worden door het vishaakveld in vak 2.

 

Door de handtekening te vullen in je 'Persoonlijke instellingen' kunnen we de mededelingen standaardiseren, wat een hoop handmatig onderhoud scheelt.

Previous Article Virtueel onderwijs registreren
Next Article Filteren op standaard selecties in 'buitenlandverblijven'