OSIRIS

Melding persoonlijke omstandigheden

Updated on

Proces in het kort

  1. Studieadviseur start de melding op in OSIRIS Docent of OSIRIS Basis
  2. Studieadviseur vult het formulier en dien de melding in in OSIRIS Docent. Student krijgt een email 'Instructies melding ‘persoonlijke omstandigheden' om een toelichting te geven op de afspraken met studieadviseur en een afspraak te maken met de studentendecaan. 
  3. (Optioneel) Studieadviseur kan gedurende het collegejaar de melding aanpassen in OSIRIS Docent
  4. Student ziet de melding in OSIRIS Student en reagereert op de gemaakte afspraken met de studieadviseur
  5. Student maakt een afspraak met de studentendecaan
  6. Studentendecaan maakt studieafspraken met de student en legt de nodige gegevens vast in OSIRIS Docent
  7. (Optioneel) Studentendecaan kan kan gedurende het collegejaar de melding aanpassen in OSIRIS Docent
  8. Student reageert op de gemaakte afspraken en eventueel uploadt de bewijsstukken in OSIRIS Student
  9. Studentendecaan controleert de input van de student

 

1. Studieadviseur start de melding op

Studieadviseur kan een melding op drie verschillende manieren opstarten:

1a. In OSIRIS Docent menu Student-->Zaken --> Actie 'Start een nieuwe zaak'

1b. In OSIRIS Basis

1c. In OSIRIS Docent menu Student--> Notitie --> Nieuwe Notitie

Hieronder vind je de handleding voor punten (1a) en (1b) hierboven. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan punt (1c) aangezien het nog niet duidelijk is welk hoofonderwerp en subonderwerp hier van toepassing moeten zijn.

1.a. Opstarten van melding in OSIRIS Docent

Stap 1. Log in in OSIRIS Docent. Klik hier voor de instructie hoe je moet inloggen in OSIRIS Docent.

Stap 2. Zoek de student. Klik op tabblad Student (1)

Stap 3. Vul de zoekopdracht in (1) en klik op ZOEKEN (2). Je krijgt het resultaat, klik hier op (3)

Stap 4. Ga naar tabblad Zaken (1) Klik op START NIEUWE ZAAK (2) en op het nieuwe venster klik op START (3) van Zaak Melding persoonlijke omstandigheden

Stap 5. Kies de Opleiding van de student (1), typt het collegejaar van de melding in (2) en klik op START ZAAK (3)

Stap 6. De melding is opgestart. Je kunt nu de handleiding Hoofdstuk 2 volgen of je kunt ook direct naar je taak (Melding - formulier invullen) door op de melding te klikken

Stap 7. Klik op Melding - formulier invullen

Stap 8. Klik op Formulier studieadviseur om de melding in te vullen en in te dienen

Volg hierna de instructies op hoofdstuk 2 hieronder.

1b. Opstarten van melding in OSIRIS Basis

Stap 1. Log in in OSIRIS Basis. Klik hier hoe je moet inloggen in OSIRIS Basis.

Stap 2. Ga naar menu 2.2.42 (Start student zaken): Student-->Student--> Start zaken

Stap 3. Vul het studentnummer is (1), klik op Zoeken (2). Kies de juiste opleiding (3) gevolgd door Actie: Start zaak voor student - opleiding

Stap 4. Vul 'FONDS PO MELDING' in in vak 'Zaak' of zoek de zaak (1). Vul het collegejaar in (2) en klik op Start zaak (3)

Stap 5. Ga naar OSIRIS Docent/Begeleider om de melding in te dienen.

Klik op het tabblad Home de link naar OSIRIS Docent/Begeleider

 

2. Studieadviseur vult het formulier en dien de melding in

Stap 1. Log in in OSIRIS Docent. Klik hier voor de instructie hoe je moet inloggen in OSIRIS Docent.

Stap 2. Klik op de zaak 'Melding persoonlijke omstandigheden'

Stap 3. Klik op de taak Melding - formulier invullen

 

Stap 4. Klik op Formulier studieadviseur om de gegevens in te vullen

 

Stap 5. Vul het melding formulier in en klik op Opslaan

 

Stap 6. Klik vervolgens op Indienen

 

Je hebt de melding ingediend. Klik op Dashboard om terug te gaan naar het hoofdmenu.

 

3.(Optioneel) Studieadviseur kan gedurende het collegejaar de melding aanpassen in OSIRIS Docent

Volg de stappen hieronder om de gemaakte melding aan te passen

Stap 1. In OSIRIS Docent klik op tabblad Zaak

Stap 2. Zoek de zaak (melding)

Als je de melding zelf hebt aangemaakt dan kun je het  via tabblad 'TAKEN' (1) doen, anders moet het via tabblad 'OVERZICHT' (5)

Bij tabblad TAKEN klik vervolgens op de keuzemenu (2). Kies voor 'Mijn recent afgehandelde taken (3) gevolgd door ZOEKEN (4), Klik vervolgens op de Zaak

Bij tabblad OVERZICHT klik op standardfilter 'Melding persoonlijke omstandigheden' (6) gevolgd door ZOEKEN (7). Klik vervolgens op de Zaak.

Stap 3. Bij tabblad Overzicht (1) klik op de beschikbare taak 'Melding aanpassen' (2)

 

Stap 4. Vul de gegevens in door te klikken op 'Formulier studieadviseur' (1) en in de geopende venster 'Melding Persoonlijek Omstandigheden' de gegevens aanpassen. Klik hier op Opslaan (2).

Klik daarna op AANPASSING OPSLAAN (3).

Een email zal worden verstuurd naar de studentendecaan om hen te informeren dat de melding aangepast is.

Previous Article Intakes SLB en Trainers
Next Article Melding persoonlijke omstandigheden afronding