OSIRIS

Exporteren naar excel

Updated on

Wanneer studentgegevens worden geëxporteerd, komen ze beschikbaar buiten OSIRIS, in Excel, of een ander formaat. Daarmee vervalt de beveiliging van de gegevens die binnen OSIRIS is geborgd.

Elke gebruiker die gegevens exporteert moet zich bewust zijn van het feit dat hen hiermee een risico loopt de persoonsgegevens te verspreiden op een manier die niet is geborgd vanuit de privacy uitgangspunten van de Radboud Universiteit.

Deze privacy uitgangspunten kunnen ná de export van de gegevens niet meer worden afgedwongen door het systeem. De gebruiker die de gegevens exporteert is dus expliciet verantwoordelijk voor het ordentelijk beheer van de gegevens buiten het systeem.  

  1. Selecteer het gewenste overzicht, bijv. alle genomineerde studie aanvragen van jouw faculteit
  2. Controleer of de gewenste zoekperiode is ingevuld en klik op zoeken
  3. Klik op 'Exporteren studentgegevens'.
  4. Ga naar 'Een bestaand overzicht uitvoeren'
  5. Maak een keuze tussen het facultair ingestelde studie of stage overzicht
  6. Klik op volgende

Check wel even of de condities van het overzicht niet in strijd zijn met jouw selectie.
Condities in het overzicht herken je daaraan dat deze met een 'C_' beginnen. Condities beperken de uiteeindelijk geëxporterede records.
De conditie 'C_na_1-6-2022' beperkt de geëxporteerde records tot aanvragen die na dit datum beginnen.

Laat je de conditie weg zul je in de meeste gevallen echter veel mer records zien dan oorspronkelijk geselecteerd.
Osiris heeft nu namelijk alle aanvragen van de geselecteerde studenten geexporteerd.

  1. In het scherm daarna klik je op dezelfde plek op 'Uitvoeren'. Het Excel-bestand kun je nu opslaan en openen
  2. Bij het openen krijg je een waarschuwing, deze mag je negeren door op 'Yes' te klikken
Previous Article Inzien en exporteren van gekozen voorkeursinstellingen
Next Article Studenten vinden die buitenlandervaring willen presenteren