OSIRIS

1. Aanmelding van de student

Updated on

Een student moet zich eerst aanmelden in Studielink, waarna de aanmelding wordt gekoppeld aan Osiris Application. De student ontvangt een mail met zijn of haar inloggegevens met het verzoek om de relevante documenten te uploaden. 

Meer informatie over hoe de student zich moet aanmelden in Studielink is hier te vinden.

Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding

Als een student zich voor de deadline heeft aangemeld voor de opleiding van zijn of haar keuze in Studielink, wordt de aanmelding gekoppeld met Osiris Application, waarin de student de gevraagde documenten kan uploaden en een aantal vragen kan beantwoorden. 

Elke student moet de volgende documenten uploaden:

 • Scan identificatiebewijs (paspoort of de voor- en achterkant van een Europese ID kaart)
 • Scan diploma(‘s) indien de student deze bezit
 • Een officiële vertaling indien het diploma niet beschikbaar is in Engels, Duits of Nederlands of een Engelstalig officieel diploma supplement
 • Scan cijferlijst(en) van volledige studievoortgang of (bij studenten zonder diploma) de laatste twee jaar van de studie
 • Een officiële vertaling indien het document niet beschikbaar in Engels, Duits of Nederlands
 • Uitleg beoordelingsschaal van cijfers op diploma (minimaal, maximaal en voldoende)
 • Een verklaring waarom ze zich willen aanmelden voor het programma (motivatiebrief)
 • Een overzicht van eerder gevolgde opleidingen (CV)
 • Engels of Nederlands taalcertificaat
 • Eventueel aanvullende documenten 

Studenten die zich aanmelden voor een Masteropleiding moeten daarnaast de volgende aanvullende documenten uploaden:

 • Indien van toepassing: Betalingsbewijs handling fee
 • Vakkenoverzicht met vakken die nog behaald moeten worden 
 • Vakkenbeschrijving van (relevante) vakken in vooropleiding
 • Een verklaring waarom ze zich willen aanmelden voor het programma (motivatiebrief)
 • Referenties of referentiebrieven (indien verplicht)
Communicatie

Alle studenten krijgen aan het einde van hun aanmelding vragen over hoe zij de Radboud Universiteit hebben gevonden, en of er een samenwerking is met een agent. De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden onder ‘Formulier: DMC’. Deze vragen zijn niet verplicht voor de student.

Pre-Arrival Services form

Alle studenten krijgen informatie over het Pre-Arrival Services form, dat de student als ze zijn toegelaten per mail ontvangt. Er wordt ook doorverwezen naar de website met informatie over huisvesting en visa.

Studiekeuzecheck (Bachelorstudenten)

Bachelorstudenten krijgen een aantal vragen over hun studiekeuze en motivatie. Dit gebeurt niet voor de bacheloropleidingen met een Numurus Fixus. Op basis daarvan kunnen studenten eventueel worden uitgenodigd voor een nadere studiekeuzecheck. De antwoorden op de vragen zijn terug te vinden in de rubriek 'Formulier: Studiekeuzecheck'.

Beurzen (Masterstudenten)

Na de documenten toegevoegd te hebben, kan de student als die een Engelstalige studie gaat doen (en indien van toepassing de juiste nationaliteit heeft), aangeven of die interesse heeft in een beurs. Het gaat dan om de Radboud Scholarship Programme en Radboud Encouragement Scholarship. In de rubriek ‘Formulier: Beurzen’ is terug te vinden of de student zich wil aanmelden voor een beurs. In de rubriek ‘Checklist: Beursselectie door opleiding’ is vervolgens terug te vinden of de student ook een beurs krijgt, waarbij ook andere beurzen zijn meegenomen.

Vanaf het collegejaar 2021-2022 is de facultaire beurs voor Theology studenten ook terug te vinden in deze rubriek.

Vanaf het collegejaar 2022-2023 is de facultaire beurs voor Philosophy studenten ook terug te vinden in deze rubriek.

Meer informatie over het beursproces in OSIRIS is hier terug te vinden.

De beurzen zijn alleen beschikbaar voor Masterstudenten, en niet voor Bachelor- of pre-Masterstudenten. De Theology beurs is alleen beschikbaar voor studenten die zich aanmelden voor een Master Theology. De Philosophy beurs is alleen beschikbaar voor studenten die zich aanmelden voor een research-Master Philosophy

Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding

De student moet allereerst aangeven op basis van welk diploma ze willen worden toegelaten, of eventueel voor Colloquium doctum kiezen. Hierna moeten ze een cijferlijst/studievoortgangsoverzicht uploaden, en eventuele aanvullende certificaten die ze bezitten (zoals een wiskunde- of Engelse taalcertificaat).

Studenten die zich aanmelden voor een bepaalde (pre-)Masters moeten daarnaast ook een motivatiebrief en een berekening van hun cijfergemiddelde uploaden. De berekening van het cijfergemiddelde is ook toegevoegd aan de Bachelor Rechten aanmeldingen. 

Hogerejaarsverzoek

Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding kunnen in Studielink aangeven dat ze een hogerejaarsverzoek willen indienen, waarmee ze aangeven in een hoger jaar dan het eerste jaar te willen starten. Als dit het geval is, wordt de rubriek Hogerejaarsverzoek automatisch toegevoegd aan de aanmelding van de student. Hierin moet die aangeven wat de reden is voor het indienen van een hogerejaarsverzoek.

Studenten die zich aanmelden voor een Numerus Fixus opleiding worden als zij een hogerejaarsverzoek indienen niet gekoppeld aan het INK-NL-BACHELOR-NF proces, maar aan het reguliere INK-NL-BACHELOR proces. De aanmelddeadline van 15 januari geldt dus ook niet voor deze groep studenten.

Verzoek verlate inschrijving

Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding kunnen zich in Studielink aanmelden voor een latere startdatum dan 1 September of 1 Februari. Als dit het geval is, wordt de rubriek Verzoek tot Verlate Inschrijving automatisch toegevoegd aan de aanmelding van de student. Hierin moet die aangeven wat de reden is voor het kiezen van een afwijkende startdatum.

De verzoeken verlate inschrijving zijn ingericht voor alle INK-NL processen behalve de Numerus Fixus Bachelorprogramma's. Bij INK-NL studenten wordt ook gebruik gemaakt van een verzoek verlate inschrijving voor programma's met een 1 februari start indien nodig. Een medewerker van CSA bepaalt of dit het geval is, en voegt de rubriek indien nodig toe.

Voor Nederlandse studenten met een direct toelaatbare vooropleiding die een verzoek verlate inschrijving indienen, is een apart proces ingericht: INK-NL-VVI. Een medewerker van CSA koppelt deze aanmeldingen. 

Documenten van student

De documenten die de student uploadt, zijn terug te vinden in de rubriek ‘Formulier: Toelating’ en onder ‘Uploads’.

Previous Article Termijnbewaking
Next Article 2. Controle door Student Admissions