OSIRIS

2. Controle door Student Admissions

Updated on

De aanmelding van een student wordt door een medewerker van Student Admissions gecontroleerd op volledigheid en leesbaarheid. Als de aanmelding compleet is, wordt deze goedgekeurd en vindt de diplomawaardering plaats. Als er documenten ontbreken, wordt de aanmelding teruggestuurd naar de student met het verzoek om de aanmelding aan te vullen.

Zodra de Osiris aanmelding is afgerond en ingediend door de student, komt deze binnen in het filter ‘AO ingekomen dossiers’ met als status ‘Eerste controle’ in de rubriek ‘Controle door Admissions Office’. 

De hoofdstatus in de aanmeldingsregel staat op ‘Ingediend’. Als de student bezig is met de aanmelding, maar deze nog niet heeft ingediend, staat de hoofdstatus op ‘Nog niet ingediend’.

De aanmelding wordt door een medewerker van SA gecontroleerd op de aanwezigheid en volledigheid van onder andere het diploma, de cijferlijst, het overzicht van vooropleidingen en het taalcertificaat. Deze documenten zijn door de student ge-upload en zijn terug te vinden in de rubriek ‘Formulier: toelating’. De vraag ‘Controle’ wordt door de medewerker op ‘afgehandeld’ gezet, te zien aan een groen vinkje.

Door met de rechtermuisknop op het onderdeel ‘Controle’ te klikken en ‘Toon audit-informatie van de geselecteerde rij’ te selecteren, is inzichtelijk wie op welk moment de aanmelding heeft gecontroleerd.

Alle documenten zijn aanwezig en voldoen aan de eisen

Als alle verplichte documenten in orde zijn en de aanmelding compleet is, zet de SA medewerker de status van alle documenten in de rubriek ‘Formulier toelating’ van ‘Ingediend’ (grijs uitroepteken) op ‘Afgehandeld’ (groen vinkje), en de status van de rubriek  van ‘Eerste controle’ op ‘Compleet’. De hoofdstatus in de aanmeldingsregel wordt daardoor automatisch van ‘Ingediend’ naar ‘In behandeling’ gewijzigd. Ook wordt de aanmelding doorgezet naar de medewerkers van diplomawaardering.

UITZONDERING

Als een student zich aanmeldt voor een Bachelor met een diploma uit de VWO gids voert de medewerker aansluitend op de controle ook de diplomawaardering uit.

Documenten ontbreken of voldoen niet aan de eisen

Als verplichte onderdelen ontbreken of niet compleet zijn, zet de SA medewerker de status van het respectievelijke document of documenten in de rubriek ‘Formulier: Toelating’ op ‘Onvoldoende’ (rood stopteken). In het veld ‘Opmerking aan student’, zichtbaar als op het vinkje wordt geklikt, wordt toegelicht waarom het huidige document niet wordt geaccepteerd. De status van de goedgekeurde documenten wordt op ‘Afgehandeld’ gezet. 

Met behulp van ‘Acties’ wordt de aanmelding teruggezet naar de student, waarna deze een mail krijgt met het verzoek om de juiste documenten te uploaden en de aanmelding opnieuw in te dienen. Zodra de aanmelding wordt teruggezet door de SA medewerker, verandert de status van de rubriek automatisch in ‘Incompleet’.

Nadat de student de aanmelding heeft aangevuld en opnieuw heeft ingediend, komt deze in het ‘AO ingekomen dossiers’ filter binnen met als rubriek status ‘Opnieuw ingediend’. Deze aanmeldingen kunnen uit de aanmeldingen in het ‘AO ingekomen dossiers’ worden gefilterd door onder ‘Status bij rubriek’ alleen ‘OPNIEUW INGEDND’ te laten staan. 

Een SA medewerker controleert de aanmelding, en zet de status van de rubriek op ‘Compleet’ als alles in orde is, of zet de aanmelding nogmaals terug. Dit verloopt volgens de processen zoals hierboven beschreven.

De aanmeldingen voor de Master's International and European Law worden door een medewerker van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gecontroleerd.

Previous Article 1. Aanmelding van de student
Next Article 3. Bepaling van het niveau van de vooropleiding door Student Admissions