OSIRIS

3. Bepaling van het niveau van de vooropleiding door Student Admissions

Updated on

Het niveau van de vooropleiding van een student met een internationale vooropleiding wordt gewaardeerd met behulp van inzichten van Nuffic, Ecctis en eerder uitgebrachte adviezen. Bij een aantal buitenlandse diploma's waarvan bekend is dat deze gelijk zijn aan VWO-niveau wordt de VWO gids gebruikt.

De aanmeldingen van studenten met een Nederlandse vooropleiding (INK-NL processen) hebben geen rubriek diplomawaardering, omdat het al om Nederlandse diploma's gaat. 

Nadat de aanmelding is gecontroleerd en goedgekeurd, komt deze in het filter ‘AO diplomawaardering’ binnen bij de SA medewerkers die zorgdragen voor de diplomawaardering. De status van de rubriek ‘Diplomawaardering door Admissions Office’ staat op dit moment automatisch op ‘Beoordelen’.

Een SA medewerker verstrekt een advies aan de examencommissie over het niveau van de vooropleiding(en) van een student. Dit advies wordt voor internationale vooropleidingen bepaald op basis van de inzichten van Nuffic (de organisatie voor internationalisering in onderwijs), Ecctis (de Britse versie van Nuffic met een uitgebreidere database) en eerder uitgebrachte adviezen.

De waardering wordt door de medewerker toegelicht in de verschillende velden. Bij ‘Naam diploma’ wordt aangegeven welke diploma’s de student heeft behaald en wanneer. Als de student het diploma nog moet behalen, wordt voor de naam van het diploma ‘Te behalen’ toegevoegd. Het onderdeel ‘Waardering’ beschrijft vervolgens het niveau van het diploma, waarbij ook wordt gekeken naar de cijfers van een student. Bij ‘Beoordelingssysteem cijferlijst’ wordt toegelicht wat de minimaal en maximaal te behalen cijfers zijn, en welk cijfer voldoende is. ‘Ranking instelling’ verwijst naar de ranking van de instelling ten opzichte van de Radboud Universiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de rankings die worden gemaakt door Times Higher Education, QS en ARWU.

Als alle velden van de beoordeling gevuld zijn, wordt de status van de rubriek ter samenvatting veranderd in ‘Onvoldoende’ of ‘Voldoende’ (minimaal vwo-niveau voor Bacheloropleidingen, en minimaal wo Bachelor niveau voor Masteropleidingen). Bij een dergelijke uitgebreidere waardering wordt het veld ‘standaard waardering’ niet ingevuld. Deze is alleen van toepassing bij aanmeldingen die worden beoordeeld volgens de Vwo gids, zoals in de volgende paragraaf beschreven. Nadat de status van de checklist is omgezet naar ‘Voldoende’ of ‘Onvoldoende’ wordt de aanmelding automatisch doorgezet naar de facultaire verwerker

Diplomawaardering volgens Vwo gids

Bij Bachelor aanmeldingen wordt bij een aantal middelbare schooldiploma’s waarvan bekend is dat deze gelijk staan aan vwo niveau, zoals een Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife uit Duitsland, onder ‘Standaard waardering’ gekozen voor ‘VWO – zie gids’. ‘Naam diploma’ wordt ingevuld met de naam en jaartal van de diploma(‘s) die een student heeft behaald of nog gaat behalen (aangegeven door ‘Te behalen’ voor de naam van het diploma te plaatsen). Onder ‘Waardering’ wordt vervolgens verwezen naar de vwo gids, die met de contactpersonen van de faculteiten gedeeld is in een gezamenlijke map en een overzicht bevat van alle diploma’s die als vwo niveau worden beschouwd.

De overige velden van de waardering worden leeggelaten, en de status van de rubriek wordt op ‘Voldoende’ gezet. Als een student een diploma uit de vwo gids heeft behaald of gaat behalen, wordt de diplomawaardering aansluitend aan de controle, zoals beschreven onder ‘Controle door Admissions Office’, verricht door de medewerker die de aanmelding heeft gecontroleerd. Nadat de status van de rubriek is ingevuld met ‘Voldoende’ of ‘Onvoldoende’ wordt de aanmelding automatisch doorgezet naar de facultaire verwerker

De diplomawaardering volgens de VWO gids wordt direct nadat de aanmelding is gecontroleerd uitgevoerd. 

Het niveau van de vooropleiding voor de Master's International and European Law wordt door een medewerker van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bepaald.

Previous Article 2. Controle door Student Admissions
Next Article 4. Autorisatie nemen toelatingsbesluit voor faculteiten