OSIRIS

Processen in OSIRIS

Updated on

Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding krijgen een INK-AO proces toegewezen. Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding krijgen een INK-NL proces toegewezen. 

INK-AO processen

De INK-AO processen zijn te zien in onderstaande figuur. Het proces wordt bepaald op basis van het type opleiding waarvoor de student zich aanmeldt en de nationaliteit die is opgegeven in Studielink. Als een student twee nationaliteiten opgeeft, waarvan één of beide nationaliteiten van een EU land zijn, wordt de student gekoppeld aan het -EU proces. 

De processen worden in vrijwel alle gevallen automatisch door Osiris toegewezen. Bij speciale gevallen, zoals studenten die zich met een afwijkende startdatum hebben aangemeld (bijvoorbeeld 1 oktober), studenten die in een hoger jaar willen beginnen (‘hogerejaarsverzoeken’) of studenten met een niet direct herkende vooropleiding (bijvoorbeeld VWO diploma’s uit de Antillen), wordt het proces door een Student Admissions medewerker na controle toegewezen of wordt de student gevraagd om hun aanmelding te annuleren en opnieuw in te dienen met bijvoorbeeld de juiste startdatum.

STUDENTEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING

Als een student een Nederlandse verblijfsvergunning heeft, krijgt hij of zij op basis van nationaliteit het -NEU proces. Dit heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld. Nadat de student een kopie van de verblijfsvergunning heeft aangeleverd, wordt het te betalen bedrag bijgewerkt.

INK-NL processen

De studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding worden door een medewerker van Student Registration & Desk gecontroleerd en gekoppeld. Indien zij toch een toelaatbare vooropleiding blijken te hebben, worden ze teruggezet naar Student Registration & Desk. 

Op dit moment zijn de volgende processen actief:

  • INK-NL-BACHELOR-NF voor studenten die zich aanmelden voor een Numerus Fixus opleiding
  • INK-NL-BACHELOR voor studenten die zich aanmelden voor een Bacheloropleiding;
  • INK-NL-PREMASTER voor studenten die zich aanmelden voor een pre-Masteropleiding.
  • INK-NL-MASTER voor studenten die zich aanmelden voor een Masteropleiding

DEADLINES

Afhankelijk van het proces van de student, worden de deadlines door Osiris bepaald en bijgehouden door middel van termijnbewaking. De aanmelddeadline is voor niet-EU studenten bijvoorbeeld eerder dan voor EU studenten.

Previous Article Taken van Student Admissions
Next Article Termijnbewaking