OSIRIS

5. Controle voor toelating door de facultaire verwerker

Updated on

Na de diplomawaardering controleert een medewerker van de faculteit of de aanmelding volledig is. Als documenten ontbreken of er vragen zijn over de aanmelding en/of diplomawaardering, wordt de aanmelding teruggestuurd naar Student Admissions. Als er geen vragen zijn kan de gemandateerde verwerker zelf het toelatingsbesluit vastleggen. De administratief verwerker zet de aanmelding door naar de toelatingscommissie en verwerkt daarna hun besluit.

Nadat het diploma van een student is gewaardeerd en de status van de rubriek ‘Diplomawaardering door Admissions Office’ op ‘Voldoende’ of ‘Onvoldoende’ is gezet, komt de aanmelding binnen in het filter 'OPL toelatingsbesluit'. De status van de rubriek ‘Behandeling door facultaire verwerker’ staat op dit moment automatisch op ‘Aangeboden voor besluit’ en de volgende rubriek, ‘Besluit toelating door Toelatingscommissie’, staat op ‘Beoordelen’.

In het filter 'OPL toelatingsbesluit NL' staan alleen de aanmeldingen van Nederlandse studenten met een deficiënte vooropleiding.

Daarnaast kun je een filter sneller vinden door het filter van je keuze onder 'Beheer' in te stellen als default selectie en daarna rechtsbovenin op het sterretje te klikken. Het filter is dan voortaan in de menubalk bovenin onder het sterretje terug te vinden.

Terug naar SA: er zijn vragen over de aanmelding

Als de facultaire verwerker ziet dat informatie in de aanmelding van de student ontbreekt, kunnen zij een vraag of verzoek opgeven in het veld ‘Vraag van opleiding’ en daarna de status van de rubriek veranderen in ‘Aanvullende documenten vereist’. De status van de volgende rubriek, ‘Besluit toelating door toelatingscommissie’, verandert nadat de aanmelding is opgeslagen automatisch in ‘Terug naar Admissions Office’.

Als er wordt gekozen voor ‘Aanvullende documenten vereist’, komt de aanmelding bij Student Admissions binnen in het filter ‘AO aanvullen’. Een medewerker van SA beantwoordt de vraag indien mogelijk direct in het veld ‘Antwoord van AO’, of zet de aanmelding terug naar de student om eventuele missende documenten te uploaden. In het veld ‘Antwoord AO’ wordt genoteerd dat de aanmelding is teruggezet naar de student. Het veld wordt bijgewerkt als de student de aanmelding heeft aangevuld. Zodra de vraag is beantwoord, of de gevraagde documenten zijn toegevoegd door de student, wordt de aanmelding teruggezet naar de verwerker door de rubriek status te veranderen in ‘Opnieuw aangeboden’. De aanmelding komt dan opnieuw binnen in het OPL toelatingsbesluit filter.

Terug naar AO: er zijn vragen over de diplomawaardering

Als de facultaire verwerker een vraag heeft over de diplomawaardering, kunnen zij deze vraag opgeven in het veld ‘Vraag van opleiding’ en daarna de status van de rubriek veranderen in ‘Toelichten diplomawaardering’ (indien de diplomawaardering niet duidelijk is of hierover vragen bestaan). De status van de volgende rubriek, ‘Besluit toelating door toelatingscommissie’, verandert na het opslaan van de aanmelding automatisch in ‘Terug naar Admissions Office’.

Als er wordt gekozen voor ‘Toelichten diplomawaardering’ komt de aanmelding bij Student Admissions binnen in het filter ‘AO diplomawaardering’. Deze aanmeldingen kunnen worden gefilterd door onder ‘Status bij rubriek’ alleen ‘TOELICHTEN’ te laten staan. Een medewerker van SA beantwoordt de vraag in het veld ‘Antwoord van AO’ en zet de aanmelding terug naar de verwerker door de status van de rubriek te veranderen in ‘Opnieuw aangeboden’. De aanmelding komt dan opnieuw binnen in het filter. 

Verder met toelatingsbesluit: er zijn geen vragen over de aanmelding of diplomawaardering

Als er geen vragen zijn kan de gemandateerde verwerker zelf het toelatingsbesluit vastleggen.

De administratief verwerker zet de aanmelding door naar de toelatingscommissie en verwerkt daarna hun besluit.

Previous Article 4. Autorisatie nemen toelatingsbesluit voor faculteiten
Next Article 6. Aanmelding doorzetten naar de toelatingscommissie