OSIRIS

11. Pre-arrival Services form voor studenten

Updated on

Het Pre-Arrival Services form wordt naar alle (voorwaardelijk) toegelaten studenten met een internationale vooropleiding gestuurd en bevat vragen over huisvesting en sociale activiteiten. Daarnaast ontvangen Master studenten ook een vraag over de introductie. Studenten met een niet-EU nationaliteit ontvangen ook vragen over hun verblijfsvergunning.

Nadat de email met het besluit naar een student is verstuurd, wordt het besluit in de aanmeldingsregel aangepast in ‘Voorwaardelijk toegelaten’ of ‘Toegelaten’. Hierdoor wordt automatisch het Pre-Arrival Services (PAS) formulier aangemaakt voor de student met als proces ‘INK-IO-SP-REG’. De student krijgt hierover een email met als titel ‘Fill out the Service Package form’. De status van de aanmeldregel staat op dit moment op ‘Nog niet ingediend’.

Als de student inlogt op Osiris Student, kan hij of zij het formulier invullen. Hierin krijgt de student afhankelijk van de persoonlijke situatie verschillende vragen over zijn of haar verblijfsvergunning, huisvesting, introductie en sociale activiteiten.

De formulering van de vragen en verdere informatie die in het Pre-Arrival Services form wordt gegeven, is in te zien onder 'Formulier student'.

Huisvesting

De huisvestingsvragen worden aan alle studenten gesteld. De eerste twee vragen zijn bedoeld om studenten uit te filteren die geen recht hebben op huisvesting (zie hier een overzicht). Als het inderdaad een student betreft die geen recht heeft, krijgt de student het bericht dat zelf een kamer moet worden gevonden met een document met advies. Als een student wel recht heeft, volgen de vragen of de student huisvesting wil/nodig heeft, wat het maximale budget is, of zij alleen komen of met een partner/familieleden en of zij allergieën of andere medische noodzakelijkheden hebben. Op basis van de antwoorden kunnen de medewerkers van het housing team een geschikte kamer voor de student zoeken. De deadline om het Pre-Arrival Services formulier in te dienen voor studenten die gebruik willen maken van huisvesting is 1 juni.

Sociale activiteiten

Alle studenten krijgen de vraag of zij informatie willen ontvangen over de activiteiten die door Radboud International Students worden georganiseerd. Als zij aangeven interesse te hebben, worden ze hierover verder per email geïnformeerd.

Zodra de student het Pre-Arrival Services formulier heeft ingediend, verandert de status in ‘Ingediend’. Een SA werkstudent controleert het formulier op volledigheid, en zet de status daarna op ‘Afgehandeld’. De verantwoordelijke teams ondernemen op basis van de gegeven antwoorden verdere actie.

Introductie ((pre-)Master studenten)

De (pre-)Master studenten krijgen de vraag of zij deel willen nemen aan de introductie, die wordt georganiseerd door Radboud International Students. Als zij aangeven deel te willen nemen, krijgen zij vervolgvragen over hun dieetwensen en allergieën. Deze studenten worden enkele maanden voor de start uitgenodigd voor de introductie die door Radboud International Students wordt georganiseerd.

Voor alle Bachelorstudenten wordt de introductie georganiseerd door Dienst Studentenzaken. Zij krijgen hierover mail, en zien geen vragen in hun Pre-Arrival Services form.

Verblijfsvergunning (niet-EU studenten)

De verblijfsvergunningsvragen worden alleen gesteld aan studenten met een niet-EU nationaliteit, en betreft de vragen of zij al een verblijfsvergunning hebben voor Nederland of een ander land. Als op één van deze vragen ‘Ja’ wordt beantwoord, wordt de student gevraagd een scan van hun verblijfsvergunning toe te voegen. Op basis hiervan kunnen de medewerkers van het visa team bepalen of en wat voor verblijfsvergunning voor de student moet worden aangevraagd.

De status van de verblijfsvergunning aanvraag is terug te vinden in OSIRIS in het Dashboard 'Visa'. Het juiste filter wordt met bovenstaande instellingen direct geselecteerd, waarna alleen nog de ‘aanvangsdatum aanvraag’ aangepast hoeft te worden naar de gewenste datum waarvoor je studenten wil zien.

Als een student voor 1 juni is toegelaten tot een programma, ontvangt hij of zij minimaal één reminder als het Pre-Arrival Services form nog niet is ingevuld. Na 1 juni wordt geen garantie meer geboden dat de aangeboden services, zoals huisvesting, voor de student kunnen worden verzorgd.

Previous Article 10. Informeren student over toelatingsbesluit door Student Admissions
Next Article Summer FAQ SA