OSIRIS

4. Autorisatie nemen toelatingsbesluit voor faculteiten

Updated on

Sinds januari 2019 worden toelatingsbesluiten niet meer op papier met een handtekening vastgelegd. Het besluit wordt in plaats daarvan door speciaal geautoriseerde 'facultaire verwerkers' rechtstreeks in Osiris vastgelegd.

Per wet is de decaan van een faculteit verantwoordelijk voor het nemen van toelatingsbesluiten (WHW 9.15, lid g.). Het is onwaarschijnlijk dat de decaan zelf toelatingsbesluiten gaat nemen, daarom kan hij facultaire verwerkers mandateren om een toelatingsbesluit te nemen. De decaan bevestigt mandaten periodiek via een overzicht per e-mail.

Toelatingsbeslissingen worden verwerkt via Osiris Basis in combinatie met Osiris Docent. Hiervoor zijn verschillende rollen:

 • Gemandateerde facultaire verwerkers die rechtstreeks in Osiris Basis een besluit nemen en opslaan
 • Administratief facultaire verwerkers die geen besluiten nemen, maar dossiers vanuit Osiris Basis beschikbaar stellen voor leden van toelatingscommissies in Osiris Docent en genomen besluiten in Osiris Aanmelding verwerken
 • Docent / Leden van toelatingscommissies die via Osiris Docent een besluit nemen en opslaan

Het aanvragen van de autorisatie loopt via het Topdesk formulier.

Autorisaties om bovenstaande rollen uit te voeren, kunnen niet door personen die deze rol hebben zelf worden aangevraagd. Het aanvragen van deze rollen is beperkt tot de decaan, het hoofd onderwijscentrum/-bureau en de lokaal functioneel beheerder.

Wil je weten wie bij jouw faculteit autorisatie kan aanvragen, stuur dan een mail naar [email protected].

Gemandateerde facultaire verwerker BA en/of MA

 • Deze persoon heeft een mandaat om toelatingsbesluiten voor bacheloropleidingen en/of master- en premasteropleidingen te nemen.
 • Deze persoon verwerkt toelatingsbesluiten zelf in Osiris Basis.
 • Het is mogelijk om dossiers door te sturen naar leden van een toelatingscommissie indien twijfel over toelaatbaarheid bestaat.

Administratief facultaire verwerker BA en/of MA

 • Deze persoon heeft geen mandaat om toelatingsbesluiten voor bacheloropleidingen en/of master- en premasteropleidingen te nemen.
 • Deze persoon stuurt dossiers via Osiris Basis door naar een lid of meerdere leden van een toelatingscommissie die het besluit nemen in Osiris Docent.
 • Het besluit van de toelatingscommissie wordt vanuit Osiris Docent in Osiris Aanmelding ingeladen en door de administratief verwerker verwerkt, als onderdeel van de workflow.

Docent / Lid van toelatingscommissie

 • Deze persoon heeft een mandaat om toelatingsbesluiten te nemen.
 • Deze persoon bekijkt dossiers in Osiris Docent, nadat ze door een administratief facultaire verwerker beschikbaar zijn gesteld.
 • Deze persoon slaat toelatingsbesluiten op in Osiris Docent en deze besluiten worden vervolgens in Osiris Basis vastgelegd door de administratief verwerker
Previous Article 3. Bepaling van het niveau van de vooropleiding door Student Admissions
Next Article 5. Controle voor toelating door de facultaire verwerker