OSIRIS

6. Aanmelding doorzetten naar de toelatingscommissie

Updated on

Een administratief facultaire verwerker moet de aanmelding van een student doorzetten naar een docent van de toelatingscommissie. Een gemandateerd verwerker mag dat doen voor advies, maar is dit niet verplicht.

Aanmelding koppelen aan docent

Het koppelen van een aanmelding aan een docent gebeurt via OSIRIS menu 2.3.01 Aanmeldingen (Student > Aanmelden Opleiding > Aanmeldingen. Hierin zoek je de aanmelding op die je wilt koppelen. 

  1. Klik op ‘Acties’ rechts bovenin het scherm
  2. Kies voor ‘Toewijzen aan docent’

Door bij Docenten op het groene plusje (3) te klikken krijg je de mogelijkheid om een docent te selecteren

Je kunt ofwel de achternaam van de betreffende docent invoeren, of je klikt op het zoek icoontje (4). Dan kom je in de lijst met docenten die gekoppeld zijn aan de opleiding van de student

Staat de juiste docent er niet bij? Dan is deze docent nog niet geautoriseerd om toelatingen vast te leggen voor deze opleiding. Neem contact op met jullie functioneel beheerder van Osiris.

Selecteer de betreffende docent en klik op ‘ok’. De docent is dan toegevoegd aan onderstaand scherm:

Selecteer de mededeling om de docent uit te nodigen het dossier te beoordelen. Je kunt dit doen door op het zoek icoontje te klikken naast het veld ‘Mededeling’.

 

Je kunt hier de mededeling vinden die is ingericht voor jouw faculteit. Er is ook een mededeling ingericht op RU- niveau, deze is door alle faculteiten te gebruiken. De code van de faculteit staat in de eerste kolom. De code van de mededeling is ‘IO-U-BEOORD-LA’.

Dit is alles wat je in het scherm ‘Toewijzen aan docent’ hoeft in te vullen. Vul a.u.b. de onderste 2 velden niet in:

Klik op ‘Toewijzen aanmeldingen’

Je ziet nu in de checklist van de aanmelding dat er een nieuwe rubriek is toegevoegd, ‘Beoordeling dossier door opleiding’ en bovenin staat de deadline voor de docent voor het indienen van de beoordeling. De rubriek heeft de status ‘toegewezen’:

Als de docent de beoordeling heeft ingediend zie je dat als volgt in de checklist. De status is gewijzigd naar ‘ingediend’ en je kunt zien of de docent akkoord is en eventueel is het opmerkingenveld ingevuld:

Het is mogelijk om te kiezen tussen een Preliminary en een Final admission decision. Een final admission decision moet door de docent worden ingediend, en hiervoor worden ook reminders gestuurd, terwijl dit bij een preliminary decision niet het geval is.

Een handleiding voor docenten over het vastleggen van het toelatingsbesluit is hier te vinden.

Previous Article 5. Controle voor toelating door de facultaire verwerker
Next Article 7. Verwerken van het toelatingsbesluit door facultair verwerker