OSIRIS

Doorzetten van aanmelding naar docent/begeleider

Updated on

Bij de faculteit managementwetenschappen wordt de aanvraag door een medewerker van het facultaire IO doorgezet naar een vaste beoordelaar voor het studieprogramma, meestal een studieadviseur.

Koppelen aanmelding aan docent

Aanmelding koppelen aan docent via OSIRIS menu 2.3.01 Aanmeldingen (Student > Aanmelden Opleiding > Aanmeldingen.

  • Zoek de aanmelding die je wilt koppelen
  1. Klik op ‘Acties’ rechts bovenin het scherm
  2. Kies voor ‘Toewijzen aan docent’

Door bij Docenten op het groene plusje (3) te klikken krijg je de mogelijkheid om een docent te selecteren

Je kunt ofwel de achternaam van de betreffende docent invoeren, of je klikt op het zoek icoontje (4). Dan kom je in de lijst met docenten die gekoppeld zijn aan de opleiding van de student

Staat de juiste docent er niet bij? Dan is deze docent nog niet geautoriseerd om toelatingen vast te leggen voor deze opleiding. Neem contact op met jullie functioneel beheerder van Osiris.

Selecteer de betreffende docent en klik op ‘ok’. De docent is dan toegevoegd aan onderstaand scherm:

Selecteer de mededeling om de docent uit te nodigen het dossier te beoordelen. Je kunt dit doen door op het zoek icoontje te klikken naast het veld ‘Mededeling’.

Je kunt hier de mededeling vinden die is ingericht voor jouw faculteit. Er is ook een mededeling ingericht op RU- niveau, deze is door alle faculteiten te gebruiken. De code van de faculteit staat in de eerste kolom. De code van de mededeling is ‘IO-U-BEOORD-LA’.

Dit is alles wat je in het scherm ‘Toewijzen aan docent’ hoeft in te vullen. Vul a.u.b. de onderste 2 velden niet in:

Klik op ‘Toewijzen aanmeldingen’

Je ziet nu in de checklist van de aanmelding dat er een nieuwe rubriek is toegevoegd, ‘Beoordeling dossier door opleiding’ en bovenin staat de deadline voor de docent voor het indienen van de beoordeling. De rubriek heeft de status ‘toegewezen’.

Als de docent de beoordeling heeft ingediend zie je dat als volgt in de checklist. De status is gewijzigd naar ‘ingediend’ en je kunt zien of de docent akkoord is en eventueel is het opmerkingenveld ingevuld:

Het toewijzen van een aanmelden ter beoordeling van een Change Form werkt op dezelfde manier.

Kies in dit geval voor 'D_CF_BEOORDEEL'.

Previous Article Werken vanuit de werkvoorraad
Next Article Tips voor de faculteiten