OSIRIS

Hoe kan ik een export maken van de deelnemers van toetsen?

Updated on

Doel: Vanuit de cusrsugegevens is het mogelijk om allerlei cursusgegevens te exporteren. Ook gegevens die over aantallen deelnemers gaan kunnen worden geexporteerd. In dit artikel wordt beschreven hoe dat gaat.

Voor wie:  dit atrikel is bedoeld voor iedereen die in OSIRIS toegang heeft tot  cursusgegevens .

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar het onderwijs aanbod, en selecteer de cursussen waarvan de de aantallen cursus- en toetsdeelnemers wil exporteren, en klik op de export knop in de balk boven de tabel met cursussen. Voor meer informatie over het exporetren van gegevens uit OSIRIS klik hier.

In de exportsectie "Cursus - Toetsgelegenheid" kunnen verschillende aantallen deelnemers worden gevonden. In de exportsectie "Cursus - Blok" kan het totaal aantal studenten dat aan de cursus deelneemt worden gevonden. Ook kan er gekozen worden om alleen de eerste gelegenheid van de toets te exporteren.

Wat betekenen de verschillende exportvelden?

Cursus - Blok / Totaal deelnemers cursus

Geeft het totaal aantal studenten dat in de cursus zit weer. Er kunnen studenten zijn die wel in een werkvorm staan ingeschreven maar zich hebben uitgeschreven voor de toets. Dit getal toont alle studenten van de cursus of ze nu wel of niet in de toets zitten. Dit is dus altijd het hoogste aantal! Het exportveld zit in het exportfilter cursus-blok.

Cursus - Toetsgelegenheid / Aantal deelnemers Toets

Dit is het aantal studenten dat toetskandidaat is. Dat betekent dus dat ze in de toets staan ingeschreven maar nog geen resultaat hebben. Dit aantal kan dus lager zijn dan het veld ‘Totaal deelnemers cursus’ omdat niet alle studenten aan de toets deelgenomen te hoeven hebben. Het exportveld zit in het exportfilter cursus-gelegenheid.

Cursus - Toetsgelegenheid / Aantal met resultaat

Dit is het aantal studenten dat een resultaat heeft gekregen. Er wordt niet gekeken naar het soort resultaat. Wanneer alle kandidaten een resultaat hebben gekregen is het veld ‘Aantal deelnemers toets’ weer 0 geworden. Sommige faculteiten laten echter de kandidaten die niet zijn gekomen bij de toets (no show) gewoon staan als kandidaat, en in dat geval is dus nadat de resultaten zijn gegeven er nog steeds een aantal aanwezig in het veld ‘Aantal deelnemers toets’. Het exportveld zit in het exportfilter cursus-gelegenheid.

Cursus - Toetsgelegenheid / Aantal ND of AFM

Dit is het aantal studenten dat een resultaat heeft gekregen dat ongelijk is aan ND of AFM. Deze studenten zijn dus daadwerkelijk bij de toets aanwezig geweest. Het exportveld zit in het exportfilter cursus-gelegenheid.

Verder kun je kiezen voor alleen de toetsen van de eerste gelegenheid, of die van de tweede gelegenheid, of voor beiden.

 

Previous Article Hoe kan de controle op ingangseisen voor een herkansing worden uitgezet?
Next Article Hoe kan ik zien tot welke doelgroep (autorisatie) een student behoort?