OSIRIS

Stagebeoordeling Backoffice: check op compleetheid documenten; plagiaatcontrole; koppelen beoordelaars

Updated on

Deze instructie is bestemd voor medewerkers backoffice die de uploads van de student controleren, plagiaatcontrole verrichten, en beoordelaars koppelen.

De handelingen worden verricht in OSIRIS Docent.

Inloggen in OSIRIS Docent

Ga naar https://osirus.ru.nl/docent en log in met je Z-nummer en wachtwoord.

Ga naar de Zaaktaken

Klik op Internship assessment in het lijstje met Zaaktaken.

Kies de juiste Zaaktaak

Kies voor de Zaaktaak Control input, plg control and coupling

Selecteer Input control en vervolgens in het formulier dat verschijnt op Volgende (of op Assessment) om het formulier in te vullen.

Vul het formulier in

Het formulier bestaat uit 3 elementen:

 1. Compleetheid documenten.
 2. Plagiaatcontrole.
 3. Koppelen beoordelaars (intern dan wel extern).

Check compleetheid documenten

Zijn alle documenten geüploaded door de student?

 • Vink Yes aan als de documenten compleet zijn en ga naar de volgende stap (Plagiaatcontrole).
 • Vink No aan als de documenten niet compleet zijn en klik op Opslaan (in dat geval klik je in onderstaand scherm op NOT OK- REVERSE), de Zaak gaat dan terug naar de Student zodat die de documenten kan aanvullen.

Plagiaatcontrole

Voer de plagiaatcontrole uit.

 • Als je daarmee bezig bent kies je in het formulier voor de optie In Progress en Opslaan.
 • Als je de plagiaatcontrole hebt afgerond, kies je voor de optie Completed.
 • Indien er verdenking van plagiaat is, kies voor Yes en klik op Opslaan.
 • Kies vervolgens voor de button TO EXAMINATION BOARD. Er wordt nu automatisch een bericht gestuurd naar de Examencommissie.
 • Indien er geen verdenking van plagiaat is, kies voor No en ga door naar de volgende stap (Koppelen beoordelaars).
 • Indien er geen plagiaatcontrole uitgevoerd hoeft te worden, klik dan op Not applicable en ga door naar de volgende stap (Koppelen beoordelaars).

Koppelen beoordelaars

Indien de eerste beoordelaar intern is, vink dan Internal aan.

 1. Kies de eerste beoordelaar onder First assessor (wie dat is haal je uit de Excellijst in bezit van BO).
 2. Kies de tweede beoordelaar onder Second assessor (wie dat is haal je uit de Excellijst in bezit van BO).
 3. Voeg indien nodig opmerkingen toe onder Remarks.
 4. Klik op Opslaan.

Indien de eerste beoordelaar extern is, vink dan External aan.

 1. Vul de naam van de externe eerste beoordelaar in onder First assessor external (wie dat is haal je uit het formulier dat de student heeft ingevuld).
 2. Vul vervolgens het emailadres van de externe eerste beoordelaar in onder Email first assessor (ook deze haal je uit het formulier dat de student heeft ingevuld).
 3. Kies de interne tweede beoordelaar onder Second assessor (wie dat is haal je uit de Excellijst in bezit van BO).
 4. Voeg indien nodig opmerkingen toe onder Remarks.
 5. Klik op Opslaan.

Rond deze werkzaamheden af

 1. Is alles in orde? Klik op Continue.
 2. Mis je documenten? Klik op Not OK-Reverse.
 3. Is er een vermoeden van plagiaat? Klik op To examination board.

Je hebt deze fase van de werkzaamheden nu afgerond.

De eerste en tweede beoordelaars ontvangen nu automatisch een e-mail vanuit de Zaak.

Previous Article Stage aanmelding: backoffice - hoe breng ik wijzigingen aan in een lopende of afgeronde Zaak?
Next Article Internship assessment: assesment  INTERNAL first assessor