OSIRIS

Hoe kan ik zien wat gemiddelde resultaat is van een geldend resultaat dat als NVD wordt berekend?

Updated on

Doel: in deze instructie wordt uitgelegd hoe je het gemiddelde van een cursus met meerdere toetsen zichtbaar kunt maken voor die studenten waarvoor geen geldend resultaat wordt berekend. In dat geval toont OSIRIS een 'NVD' resultaat. In bepaalde gevallen zou het wenselijk kunnen zijn om het resultaat te tonen dat op dat moment berekend is, ook al is dat dus niet geldend.

Voor wie: dit artikel is bedoeld voor medewerkers die resultaten verwerken.

Ga naar: > Student > Rapporten

Open het rapportscherm en vraag de cursus op waarvoor je het zogenaamde 'theoretische gemiddelde' wilt tonen. Selecteer bij de Afdrukopties: "Afdrukken theoretische gemiddede" op 'Ja'. Klik daarna op de knop "Uitvoeren".

Rapport Theoretische gemiddede (2.9.88)

In bovenstaand rapport is achter het resultaat te zien wat het Theoretische gemiddelde van de student is. dat wordt dus berekend op basis van de getoonde resultaten voor de toets. Omdat in de toetsinstellingen van de cursus is bepaald dat er geen geldend resultaat uitgerekend mag worde, toont OSIRIS het geldende resultaat 'NVD'. Daar achter staat dus het gemiddelde op basis waarvan dit werd berekend. Het gemiddelde komt tot stand door de resultaten gewogen op basis van de getoonde weging te berekenen.  

Previous Article Hoe kunnen cursus(resultaat)gegevens van studenten worden geëxporteerd naar excel?
Next Article Hoe leg ik een cursusresultaat vast in OSIRIS Basis?