OSIRIS

8. Wijzigen van het toelatingsbesluit door facultair verwerker

Updated on

Het kan gebeuren dat de toelatingseisen nadat het toelatingsbesluit is ingevoerd, worden gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een onvoldoende certificaat wordt geaccepteerd, of er sprake is van een andere wijziging, zoals het opvragen van een ander diploma (Bachelor in plaats van Master) of het verlenen van een vrijstelling voor een certificaat.

Als de student om een wijziging in het toelatingsbesluit verzoekt of een onvoldoende certificaat aanlevert, dan legt Student Admissions het verzoek of het onvoldoende certificaat voor aan de facultair verwerker. In enkele gevallen zal de student zelf naar de facultair verwerker mailen. De facultair verwerker besluit - eventueel in overleg met de toelatingscommissie - of er akkoord wordt gegaan met de wijziging of het onvoldoende certificaat. 

Het is niet mogelijk om onvoldoende Engelse taalcertificaten te accepteren, omdat hierin het Engelse taalbeleid moet worden gevolgd.

Wijziging of onvoldoende certificaat wordt niet geaccepteerd

Als niet akkoord wordt gegaan met de wijziging of het onvoldoende certificaat, dan informeert de facultair verwerker Student Admissions  per mail ([email protected]) met een toelichting op waarom het verzoek wordt geweigerd. Student Admissions informeert vervolgens de student. Door de facultair verwerker hoeft verder niks te worden aangepast, en de toelatingseisen blijven hetzelfde.

Wijziging of onvoldoende certificaat wordt geaccepteerd

Als wel akkoord wordt gegaan met de wijziging of het onvoldoende certificaat, dan past de facultair verwerker het veld 'Gewijzigde voorwaarden' in de rubriek 'Besluit toelating door Toelatingscommissie' aan.

Om later terug te kunnen vinden wat het oorspronkelijke toelatingsbesluit was en op basis waarvan de eerste email is verstuurd naar de student, is het van belang dat de originele toelatingseisen niet worden gewijzigd. Alle wijzigingen moeten worden opgegeven in het 'Gewijzigde voorwaarden' veld. Dit veld kan indien nodig worden gesleept om meer ruimte te bieden.

In de 'Interne aantekeningen' van de aanmelding kan een toelichting op de reden van de wijziging worden gegeven, maar het uiteindelijke gewijzigde besluit moet wel zijn vastgelegd in het Gewijzigde voorwaarden veld in de rubriek 'Besluit toelating door Toelatingscommissie'. 

Nadat het veld 'Gewijzigde voorwaarden' (en eventueel de Interne aantekeningen) zijn bijgewerkt, verandert de facultair verwerker de status van de rubriek 'Terug naar Toelatingscommissie door Admissions Office' in 'Voorwaarden verduidelijkt'. Hierdoor verandert de status van de rubriek 'Informeren student door Admissions Office' automatisch weer in 'Informeren'. 

Controleer altijd of de rubriek 'Informeren student door Admissions Office' inderdaad weer op 'Informeren' staat met een groen bolletje ervoor, anders verschijnt de student niet in het filter en zal deze ook niet worden geïnformeerd. Bij twijfel kan worden gemaild naar [email protected] 

Als de status van de rubriek 'Terug naar Toelatingscommissie door Admissions Office' al op 'Voorwaarden verduidelijkt' staat, zet deze dan om naar 'Niet nodig' en sla de aanmelding op. Hierna kan de status worden omgezet in 'Voorwaarden verduidelijkt' en opnieuw worden opgeslagen. De status van de rubriek 'Informeren student door Admissions Office' verandert dan automatisch weer in 'Informeren'. 

Door Student Admissions worden hierna de stappen van het informeren gevolgd, met als enige verschil dat bovenaan het nieuwe toelatingsbesluit een opmerking wordt toegevoegd dat het een nieuwe admission decision betreft.

INTAKE INTERVIEW

Bij sommige studenten is een intake interview onderdeel van de toelatingseisen. Als dit interview behaald is, mailt de facultair verwerker naar Student Admissions ([email protected]). Daarnaast moet in Osiris worden genoteerd dat het interview is behaald. Dit kan door 'Passed' voor of achter de eis toe te voegen in het toelatingsbesluit, maar dit mag ook worden genoteerd in het veld 'Gewijzigde voorwaarden' volgens de hierboven beschreven stappen. De student krijgt geen aparte mail vanuit Student Admissions dat het intake interview behaald is.

Previous Article 7. Verwerken van het toelatingsbesluit door facultair verwerker
Next Article 9. Cijfergemiddelde voor INK-NL studenten