OSIRIS

Hoe worden stageadressen groepsgewijs vastgelegd bij studenten? (MED)

Updated on

Deze werkinstructie beschrijft hoe voor een groep studenten dezelfde stagelocatie kan worden vastgelegd.

Deze instructie is in eerste instantie bedoeld voor assistent-producenten van de Master Geneeskunde die coschappen registreren bij Masterstudenten Geneeskunde.

Voorwaarde voor deze handeling is dat de stageaanbieders al bij de relevante cursussen zijn vastgelegd, inclusief de standaard stageperiodes.

Ga naar menu 2.4.11 (Overzicht cursusinschrijvingen)

  1. Selecteer de studenten waarbij je dezelfde stagelocatie wil vastleggen.
  2. Klik bij Acties op Stagegevens vastleggen.

Roep het overzicht met stageaanbieders bij deze cursus op

Klik op het loepje om de lijst met beschikbare locaties op te roepen.

In het geval van coschappen, vul je hier alleen de eerste stageaanbieder in. Vooralsnog wordt er géén Begeleider vastgelegd. Als je in de toekomst wél een begeleider wil vastleggen (die in OSIRIS bekend moet zijn!), dan moet je dat op deze plek doen, tegelijkertijd met het vastleggen van de stageaanbieder. Later toevoegen is alleen mogelijk op niveau van de individuele student.

Selecteer de stageaanbieder

  1. Selecteer de stageaanbieder
  2. Klik op OK.

Zoek de relevante stageperiode op

  1. Klik op het groene plusje om een stageperiode aan te maken.
  2. Klik op het loepje om uit de bij de cursus vastgelegde vaste stageperiodes te kunnen kiezen.

Kies de stageperiode die correspondeert bij het blok waarin deze student het coschap loopt

  1. Selecteer de juiste periode.
  2. Je ziet hier ook hoeveel studenten er maximaal geplaatst kunnen worden per periode per stagelocatie.
  3. Klik op OK.

Let op: het getoonde maximum aantal studenten is informatief, maar dwingt niets af. In theorie kun je dus meer studenten plaatsten dan is opgegeven. Let dus goed op.

Leg de stageaanbieder en de juiste periode vast

Klik op Vastleggen om de geselecteerde stageaanbieder en bijbehorende stageperiode bij de studenten vast te leggen.

Previous Article Hoe wordt het stageonderwerp bij een student vastgelegd?
Next Article Studentgegevens raadplegen (inclusief mededelingen notitiets ec)