OSIRIS

Virtual mobility registreren (virtueel onderwijs)

Updated on

Toevoegen nieuwe rubriek

Via de knop 'Acties' rechts boven in de aanmelding selecteer je 'Rubriek toepassen of verwijderen'.

Je kiest de rubriek 'FAC-VIRTUEEL' en de actie 'toepassen', en klikt hierna op 'Uitvoeren'.

Nu wordt de Checklist: Registreren virtueel onderwijs (faculteit) zichtbaar.

OSIRIS - 20.14S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Afhandelen rubriek Registreren virtueel onderwijs

Als je de rubriekstatus op 'in behandeling' zet, en daarna opslaat, krijg je de invulopties te zien in de bovenste twee regels van de rubriek.

Type virtualy mobility:

Als de gehele exchange periode virtueel wordt gedaan kies je voor 'volledig virtueel'.

Als een deel van de exchange periode virtueel is en er is daarnaast ook een periode dat de student daadwerkelijk in Nijmegen aanwezig is dan kies je voor 'blended mobility'. In dat geval kun je de periode van de fysieke mobiliteit invullen in het vrije tekstveld in deze regel

De derde regel is een check. Het is de bedoeling dat je de periode of periodes van de virtual mobility invoert in de vrije velden onder studentgegevens. Dit kan dus de gehele periode zijn of maar een deel.

Vervolgens zet je de rubriekstatus op 'afgehandeld'.

OSIRIS - 20.14S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Periode(s) virtueel onderwijs registreren

1. Via het menu links vind je onder Studentgegevens de Vrije velden.

2 en 3. Met de knop 'Toevoegen vrije velden' kun je een start- en einddatum virtueel onderwijs toevoegen. Je kunt indien nodig 2 aparte periodes toevoegen. Dit kun je gebruiken in het geval een student blended mobility doet en zowel voorafgaand als na de periode van fysieke mobiliteit een periode virtueel onderwijs volgt.

4. Klik op 'OK'.

5. Klik op 'Opslaan'. 

Previous Article Werken met het Dashboard
Next Article Learning Agreement verwerken