OSIRIS

2. Handmatig beoordelen antwoorden vragenlijst

Updated on

Beoordeel de vragenlijst

Via het filter ‘SCC: beoordelen vragenlijsten (facultair)’ in menu Student>Aanmelden opleiding>Aanmeldingen (menu 2.3.01, afb. 1 en 2 volgende pagina) kunnen de dossiers worden opgevraagd waarbij de antwoorden op de vragenlijst moeten worden beoordeeld. Dit betreft alleen dossiers van studenten

 • die zijn toegelaten, én
 • waarbij Osiris heeft berekend dat ze een potentiële risicostudent zijn, én
 • die niet tussentijds hun aanmelding geannuleerd hebben.

Door het filter te selecteren in het uitklapmenu achter ‘zoeken’ en op de zwarte knop ‘zoeken’ te klikken, verschijnen de dossiers. Door op de zwarte pijl vóór een dossier te klikken, wordt het dossier geopend.

De vragen en antwoorden van de student zijn in het menu links onder ‘Formulier student’ te vinden. Na het beoordelen van de antwoorden vind de verwerking plaats onder ‘Aanmeldingen’ in het menu links.

Een dossier waarbij de vragenlijst van de SCC beoordeeld moet worden, ziet er zó uit:

Het uitklapmenu onder ‘Beoordelen’ toont de volgende opties:

Groene statussen kunnen handmatig worden gekozen, rode niet.

 • Open Een benodigde systeemstatus van Osiris, wordt niet gebruikt en als deze status wordt opgeslagen, loopt het dossier vast in Osiris.
 • Beoordelen Wordt automatisch aan een dossier toegekend door Osiris, op basis van de ingevulde antwoorden van de student en indien de student een potentiële risicostudent is. Op basis van deze status wordt een dossier zichtbaar in het filter en gaat nog niet door naar het Admissions Office na toelating.
 • Uitnodigen Als de antwoorden van de student aanleiding geven om de student uit te nodigen voor een gesprek of activiteit en de student dient daadwerkelijk uitgenodigd te worden voor een gesprek of activiteit, dan dient deze status gekozen te worden. Als deze status wordt opgeslagen, gaat het dossier door naar het Admissions Office. Deze status volgt op status ‘beoordelen’.
 • Uitgenodigd Als de student eenmaal is uitgenodigd, kan deze status worden gekozen om de student buiten eventuele selecties van uit te nodigen studenten te 6
 • houden. Volgt op status ‘uitnodigen’. Bedoeld voor eigen administratie: als deze status wordt gekozen na ‘beoordelen’, loopt een dossier vast in Osiris.
 • SKC-activiteit afgerond Als de student heeft deelgenomen aan de activiteit, kan deze status worden gekozen om de student buiten eventuele selecties van uitgenodigde studenten te houden. Volgt op status ‘uitgenodigd’. Bedoeld voor eigen administratie: als deze status wordt gekozen na ‘beoordelen’, loopt een dossier vast in Osiris.
 • Positief (door Osiris) Wordt automatisch aan een dossier toegekend door Osiris, op basis van de ingevulde antwoorden van de student en indien de student geen potentiële risicostudent is. Op basis van deze status wordt een dossier niet zichtbaar in een filter en gaat door naar het Admissions Office na toelating. Als deze status handmatig wordt gekozen na ‘beoordelen’, loopt een dossier vast in Osiris.
 • Positief (na beoordeling) Als de antwoorden van de student geen aanleiding geven om de student uit te nodigen voor een gesprek of activiteit en de student hoeft niet uitgenodigd te worden voor een gesprek of activiteit, dan dient deze status gekozen te worden. Als deze status wordt opgeslagen, gaat het dossier door naar het Admissions Office. Deze status volgt op status ‘beoordelen’.
 • Niet van toepassing Wordt automatisch aan een dossier toegekend door Osiris, op basis van de ontbrekende antwoorden van de student, waarmee de student aangeeft niet te willen deelnemen aan de SCC. Op basis van deze status wordt een dossier niet zichtbaar in een filter en gaat door naar het Admissions Office na toelating. Als deze status handmatig wordt gekozen na ‘beoordelen’, loopt een dossier vast in Osiris.

Na het kiezen van ‘uitnodigen’ of ‘positief (na beoordeling)’ kan de keuze worden opgeslagen door op ‘opslaan’ te klikken rechtsboven. Op basis daarvan veranderen automatisch andere statussen in het dossier, waardoor het Admissions Office op de hoogte is dat de student geïnformeerd kan worden over de uitkomsten van toelating en SCC.

Het Admissions Office gebruikt de volgende teksten in de e-mail om de student te informeren over de uitkomst van de SCC:

 • Positief (na beoordeling) (wordt ook gebruikt voor Positief (door Osiris))
  When applying, you have taken part in the Study Compatibility Check, a service to determine whether your interests and expectations sufficiently match that what studying at a research university in the Netherlands entails. Based on your answers, it seems there is a match and therefore the study programme's staff sees no reason to invite you for a follow-up activity.
 • Uitnodigen
  When applying, you have taken part in the Study Compatibility Check, a service to determine whether your interests and expectations sufficiently match that what studying at a research university in the Netherlands entails. Based on the answers you have given, staff the study programme wish to invite you for a follow-up activity to determine whether your choice of studies sufficiently matches your interests and expectations. One of our colleagues from the study programme's staff will get in touch with you soon to schedule the follow-up activity.
Previous Article 1. Deelname student aan SCC en automatische risico-berekening
Next Article 3. Uitnodigen student voor gesprek of activiteit