OSIRIS

3. Uitnodigen student voor gesprek of activiteit

Updated on

Student uitnodigen voor gesprek of activiteit

Via het filter ‘SCC: Uitnodigen voor activiteit (facultair)’ in menu Student>Aanmelden opleiding>Aanmeldingen (menu 2.3.01) kunnen de dossiers worden opgevraagd waarbij de studenten uitgenodigd moeten worden voor een gesprek of activiteit. Dit betreft alleen dossiers van studenten

  • die zijn geïnformeerd over de uitslag van toelating en SCC, én
  • waarbij de beoordelaar van de vragenlijst ‘uitnodigen’ heeft opgeslagen, én
  • die niet tussentijds hun aanmelding geannuleerd hebben.

Een dossier waarbij de student kan worden uitgenodigd, ziet er zó uit:

Studenten die kunnen worden uitgenodigd, verschijnen in het eerdergenoemde filter. Het uitnodigen van de studenten gebeurt door facultaire medewerkers. Daarbij gebruikte teksten en eventuele herinneringen aan studenten kunnen door de facultaire medewerkers zelf worden opgesteld, om ruimte te bieden zelf richting aan het gesprek en eventuele redenen voor dat gesprek te geven.

Nadat studenten zijn uitgenodigd, kan de status ‘uitnodigen’ veranderd worden in ‘uitgenodigd’, om studenten uit de selectie van uit te nodigen studenten te houden. Op basis van het studentnummer of onderstaande parameters kunnen individuele studenten of groepen studenten worden teruggevonden als zij zijn uitgenodigd of als het gesprek heeft plaatsgevonden en de uitkomsten van het gesprek (inclusief advies na het gesprek) moet worden opgeslagen voor de eigen administratie. De velden ‘afspraak met student’, ‘opmerking’ en ‘advies na activiteit’ zijn voor de eigen administratie en uitgezonderd de laatste kunnen ze naar eigen inzicht gevuld worden. De opties bij ‘advies na activiteit’ worden verderop uitgelegd.

Previous Article 2. Handmatig beoordelen antwoorden vragenlijst
Next Article 4. Terugvinden van uitgenodigde studenten en verwerking na gesprek