OSIRIS

Vervlechting SCC in toelatingsproces

Updated on

Vervlechting SCC in toelatingsprocessen

Hieronder staat een stroomschema met de volgorde van de acties te vinden. De SCC-onderdelen zijn grijs gemarkeerd.

Anders dan bij de SKC, is de SCC voor studenten met een buitenlandse vooropleiding vervlochten met het toelatingsproces.

De reden hiervoor is dat een studiekeuzeservice een onbekend fenomeen is voor studenten met een buitenlandse vooropleiding en het scheiden van de berichten ‘je bent toegelaten’ en ‘maar we willen nog wel een gesprek met je’ leidt tot onduidelijkheid bij de student. Die gaat zich afvragen of hij nu wel of niet is toegelaten, aangezien er nog een gesprek volgt: staat die toelating dan soms toch op losse schroeven? Onduidelijkheid leidt tot vragen en een gevoel van onzekerheid bij de student. Beide willen we voorkomen.

Gevolgen opname SCC in proces

  1. Het toelatingsbesluit wordt genomen vóórdat de vragenlijst wordt beoordeeld indien bij de student ‘Beoordelen’ staat (in de gevallen ‘Positief (door Osiris)’ of ‘Niet van toepassing’ wordt de vragenlijst niet handmatig gecheckt). Van studenten die niet worden toegelaten, hoeft de vragenlijst niet te worden beoordeeld en dat wordt dan ook niet gedaan.

    Indien de student is toegelaten, wordt de status bij het kopje SCC meegenomen in het toelatingsbesluit, om in Osiris de juiste route van het dossier te garanderen. Als de student is toegelaten en de SCC is ‘Positief (door Osiris)’ of ‘Niet van toepassing’, dan gaat het dossier terug naar het Admissions Office om de student over de uitslag van toelating en SCC te informeren. Als de student niet is toegelaten, gaat het dossier ook terug naar het Admissions Office om de student te informeren over de uitslag van toelating. Als de student toegelaten is en de SCC moet nog beoordeeld worden, dan gaat het dossier niet naar het Admissions Office, maar verschijnt in het filter van de facultaire medewerker die de SCC vragenlijsten beoordeeld. NB De antwoorden van de student op de SCC mogen niet worden meegenomen in het toelatingsbesluit, aangezien de SCC een service voor studiekeuze is en geen hulpmiddel in het toelatingsproces.
  2. In het toelatingsproces zijn doorlooptijden afgesproken: een onderdeel in het proces moet binnen zeven kalenderdagen afgerond zijn, om te garanderen dat de student tijdig geïnformeerd wordt over de uitkomst van zijn aanmelding. Gezien het feit dat de SCC nieuw is, is de termijn van zeven dagen nog niet afgesproken voor het beoordelen van vragenlijsten. Bij de betrokkenen in het toelatingsproces (zowel facultair als bij Admissions Office) leeft de wens om studenten met een buitenlandse vooropleiding aan zich te binden en het wordt sterk aanbevolen om ook de beoordeling van de vragenlijsten binnen zeven dagen af te ronden. De kans dat een student die snel van een universiteit hoort of die is toegelaten zich bij die universiteit inschrijft is groter dan wanneer het lang duurt voordat de student bericht krijgt. Het beoordelen van de vragenlijsten is één van de schakels in dit toelatingsproces en een snelle beoordeling draagt bij aan de wens de student snel te informeren over de uitkomst.

    Nadat de student door het Admissions Office is geïnformeerd over toelating, kan de student worden uitgenodigd voor een gesprek of activiteit. Om te bepalen van welke studenten de vragenlijst moet worden bekeken en welke studenten moeten worden uitgenodigd voor een gesprek, zijn filters ingericht.
Previous Article Volgorde acties SCC-procedure
Next Article 1. Deelname student aan SCC en automatische risico-berekening