OSIRIS

Hoe kan ik een extra BSA-advies uitbrengen a.g.v. Corona?

Updated on

Herbereken de adviezen

1. Selecteer in 2.5.06 de adviezen die je opnieuw wil berekenen en kies onder acties voor Uitbrengen advies.

2. Kies voor het overschrijven van de vastgestelde adviezen.

Het Mutatieverslag toont in informatieregels voor welke studenten bij het opnieuw uitbrengen van het advies zijn is gewijzigd.
Exporteer naar excel om makkelijk de studenten met een gewijzigd advies te kunnen selecteren.

NB  Mocht je om de een of andere reden meerdere keren de adviezen berekenen dan is het rapport  Studentenlijst (onder acties, ook mogelijk in excel) erg bruikbaar. Dit rapport geeft niet alleen de met de laatste actie ontstane mutaties, maar toont alle berekende adviezen t.o.v. de gecorrigeerde adviezen.Door te filteren is het makkelijk alle nieuw berekende positieve adviezen te selecteren.

Het nieuw berekend positief advies wijzigen.

Voor de gewijzigde studenten moet handmatig het eerder gegeven correctieadvies (A) worden aangepast, omdat het reeds bestaande correctie-advies het berekend advies overruled.
Dit kan op 2 manieren.

Wijzigen correctie-advies. Manier 1.

1. Selecteer de adviezen die gelijk of groter zijn aan de grenswaarde die geldt voor het behalen van het BSA (in het voorbeeld hieronder is dit 43 studiepunten).

2. Verwijder het Correctie advies A en de Toelichting bij een berekend advies P.

3. Negeer de waarschuwingen en sla op.

Wijzigen correctie-advies. Manier 2.

1. Verander het Correctie advies A naar het berekende advies P
2. en geef eventueel een toelichting en sla op.

1. Selecteer de adviezen die gelijk of groter zijn aan de grenswaarde die geldt voor het behalen van het BSA (in het voorbeeld hieronder is dit 43 studiepunten).

2. Wijzig het Correctie advies A in het Berekend advies P en schrijf eventueel een toelichting.

3. Negeer de waarschuwingen en sla op.

Het advies is gewijzigd in P (correctie)

Brieven versturen naar studenten met een nieuw advies.

Selecteer alle studenten met een nieuw P-advies door deze gebruik te maken van een van de eerder genoemde excel-overzichten.

Plak de studentnummers in de selectie van het BSA-advies.

Kies onder acties voor Afdrukken brief geselecteerde studenten en kies voor Splitsen zodat de brief wordt opgenomen in het studentdossier.

Previous Article Hoe kan ik een indivueel BSA-advies uitbrengen?
Next Article Hoe worden BSA brieven aan studenten verzonden?