OSIRIS

Dubbel filter

Updated on

Het is mogelijk om in Syllabus+ een filter over een gefilterde selectie heen te gooien.

Stel je wilt de volgende selectie hebben: Alle activiteiten van afdeling “Economie” die de label (tag) Highlight hebben.

U gaat hierbij als volgt te werk:

 • Open Cursusplanner [Course Planner]
 • Ga naar menu Organisatie → Kies voor Activiteiten [Activities]
 • Ga daarna na menu Beeld [View].
 • Kies voor Filter.
 • Kies bij ‘Activiteiten filteren op' voor de gegeven afdeling, bijv. “Economie” [Department].
 • Klik op Filter.

De applicatie heeft nu een selectie gemaakt.

 • Selecteer alle activiteiten die worden weergegeven (sneltoets: CTRL-A)
 • Ga vervolgens weer naar het menu Beeld
 • Kies wederom voor Filter.
 • Klik links op de knop “Uit venster” [From window]
 • Kies in het nieuwe venster voor Geselecteerd [Selected]

Hierna wordt het venster met de filter opties weer beschikbaar.

 • Kies bij “Activiteiten filteren op” voor het gegeven ‘Stempel' [Tag].
 • Selecteer bij ‘Objecten’ voor de stempel ‘Highlight’.
 • Klik op de knop Filter.

De Cursusplanner heeft een verfijnde selectie gemaakt.

In het activiteitenvenster worden nu alle activiteiten weergegeven die het stempel “Highlight” bezitten, in het blauw staan activiteiten die daarnaast ook nog voldoen aan de voorgaande selectie (afdeling “Economie”).

Om nu alleen die activiteiten in het activiteitenvenster te krijgen die aan beide voorwaarden voldoen kunt u nogmaals een filter aanbrengen.

 • Ga naar het menu Beeld
 • Kies voor Filter.
 • Klik links op de knop “Uit venster” [From window]
 • Kies in het nieuwe venster voor Geselecteerd [Selected]

Hierna wordt het venster met de filter opties is weer beschikbaar.

 • Klik op de knop Filter.

In het activiteitenvenster staan nu alleen die activiteiten die aan beide voorwaarden, behorende tot de afdeling Economie en Stempel “Highlight”, voldoen.