OSIRIS

Hoe kan ik een indivueel BSA-advies uitbrengen?

Updated on

Wat: Het is mogelijk om via de BSA module een individueel BSA advies uit te brengen, bijvoorbeeld voor studenten die eerder een uitgesteld advies hebben ontvangen. Stel dat iemand in juli 2017 een uitgesteld advies heeft gekregen en dan een paar maanden later alsnog de benodigde punten haalt voor een positief advies, dan kan voor die persoon het advies meteen uitgebracht en afgehandeld worden.

Door wie: backofficemedewerkers met rechten voor het uitbrengen van BSA-adviezen.

 

In menu 2.5.05 kan voor 1 of meerdere studenten een nieuw BSA-advies worden uitgebracht door deze studenten te selecteren en (1) de Actie; Advies uitbrengen te kiezen.
(2) De reeds vastgesteld adviezen kunnen hierbij niet worden overschreven,

Previous Article Hoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?
Next Article Hoe kan ik een extra BSA-advies uitbrengen a.g.v. Corona?