OSIRIS

Hoe kan ik een Sustainability aantekening op het diploma supplement maken?

Updated on

Doel: deze werkinstructie toont hoe je een 'Sustainability aantekening' (of certificate)  op het diploma supplement maakt.

Voor wie: deze instructie is bedoeld voor medewerkers die diploma supplementen aanmaken.

Het  'Sustainability label' (of 'certificate') wordt gegeven aan studenten die in hun curriculum een aantal cursussen hebben opgnomen die inhoudelijk samenhangen met de Sustainability goals van  de Verenigde Naties. Klik hier voor meer informatie over hoe dit bij de Radboud Universiteit is geimplementeerd. Het certificaat of label presenteert zich in een specifieke tekst afgedrukt op het diploma supplement en op een aanduiding van de cursussen op het supplement getoond, die specifiek hebben bijgedragen aan het certificaat.

Om in OSIRIS  een duurzaamheidscertificaat af te drukken moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De student dient een aantal cursussen te hebben gevolgd die zijn gelabeld met het Sustainability certificate. Klik hier om te zien welke cursussen dat op dit moment zijn.
  2. De student dient een stage of scriptie te hebben gedaan waarbij het in de OSIRIS Cursus ingeschreven ins op de werkvorm "SC"
  3. De student dient een vrij veld te hebben op opleidingniveau van het type "SC" met daarin een datum.

Als aan bovenstaande eisen is voldaan zal OSIRIS een diploma supplement maken zoals onderstaand voorbeeld.  

HRRUZZGU7SNJU04.pdf - Google Chrome

In bovenstaand voorbeeld is een deel van het diplomasupplement van een student met een Sustainabiliy certificate (Duurzaamheidscertificaat te zien). Het certificaat of label is dus een icoon achter bepaalde cursussen, en een verklarende tekst onder de op het diploma supplement opgesomde cursussen.

Hoe krijgt een cursus een SC label?

OSIRIS - 20.38S01 - OSI6ACC - Google Chrome

In bovenstaand scherm is te zien dat de cursus Mens en Milieu een SC Label / Thema heeft. Wanneer een student een duurzaamheidscertificaat krijgt worden cursussen die dit label hebben afgedrukt met het 'Globe icoon'.

Hoe krijgt een student bij een stage of scriptie een SC label?

OSIRIS - 20.38S01 - OSI6ACC - Google Chrome

In bovenstaand scherm is te zien dat de student staat ingeschreven op de werkvorm SC. De inschrijving op deze werkvorm geschiedt handmatig door de faculteit.

Hoe wordt vastgelegd dat de student aan het label / certificaat heeft voldaan?

OSIRIS - 20.38S01 - OSI6ACC - Google Chrome

In bovenstaand scherm is te zien dat de student voor de betreffende opleiding (Biology) een vrij veld 'Sustainability Certificate' heeft. Pas als dit veld met een datum is gevuld zal het certificate worden getoond in het diploma supplement. 

Hoe kun je controleren of een student aan de eisen van het Sustainability certificate heeft voldaan?

Om dit te doen moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

  1. ga naar Exporteren cursusgegevens
  2. Selecteer de studenten die een SC moeten krijgen
  3. Selecteer nu alle cursussen die een werkvorm SC hebben
  4. bekijk in excel hoeveel studiepunten er voor de betereffende cursussen zijn behaald

Ga naar exporteren cursusgeevens en selecteer de SC studenten

OSIRIS - 20.38S02 - OSI6ACC - Google Chrome

Maak een selectie van de studenten die een aantekening / certificaat moeten krijgen (bijv in een studentgroep), en selecteer van die studenten de cursussen met de werkvorm SC. Klik daarna op de knop "Actie:  Exporteer".

Exporteer de gewenste gegevens

studenten_2021-01-15_151655.xlsx - Excel

Selecteer de gewenste gegevens, zoals naam studentnummer cursuscode, geldend resultaat en  studiepunten. de studiepunten moeten bij elkaar worden opgeteld in Excel. Klik op de knop "Uitvoeren".

Tel de studiepunten  per student op in excel

studenten_2021-01-20_163333.xlsx - Excel

Nadat je de geexporteerde gegevens hebt geopend in Excel kun je per student de punten van de cursussen optellen m.b.v. de functionaliteit 'Subtotalen' (op het tabblad gegevens). Zo kun je eenvoudig voor een groep studenten het aantal behaalde punten van cursussen waarin de student in de werkvorm, SC zat per student tellen.

studenten_2021-01-20_163333.xlsx - Excel

Dat ziet er dan als volt uit (zie boven). De andere controles op de eisen voor de toekennin van de aantekening kunnen verder niet worden geautomatiseerd.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de controle op de eisen aan de hand van het diploma supplement te doen. Je telt dan met de hand de studiepunten op van alle cursussen waarachter een 'globe icoon' staat. De icoontjes worden echter pas op het diploma supplement getoond als de datum van de aantekening / certificate is vastgelegd in het vrije veld bij de opleiding.

Previous Article Hoe wordt het diplomeringsproces opgezet?
Next Article Hoe verloopt het BSA proces in zijn geheel?