OSIRIS

Hoe kan ik een verklaring voor ontheffing van de avondklok aanmaken?

Updated on

T.b.v. studenten die een tentamen moeten maken in de avond uren en daardoor het risico te lopen de avondklok te overschrijden is er een verklaring aan te maken die ter beschikking te stellen is aan de student. In deze instructie staat beschreven hoe de verklaring aangemaakt kan worden, en automatisch toegezonden kan worden aan de student. de verklaring zal ook automatisch in het  dossier van de student worden opgenomen. Op deze manier kan de student zowel via zijn mail als via OSIRIS Student aantonen verschoond te zijn van de avondklok.

Ga naar: > Student > Rapporten > menu Inschrijven Onderwijs > rapport "Bevestiging toetsinschrijving"  

OSIRIS - 20.38S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Voer het studentnummer en de cursuscode in

OSIRIS - 20.38S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Ga nu als volgt te werk.

  1. Geef het studentnummer en de cursus waarvoor de verklaring gemaakt moet worden op
  2. Selecteer het rapport "Bevestiging deelname avondtentamen
  3. Selecteer bij "Splitsen?" de optie 'Ja, verstuur als mededeling'
  4. Klik op de knop uitvoeren.

Onderstaande versklaring wordt nu aangemaakt en in het dossier van de student geplaatst. Bovendien wordt de verklaring als bijlage verstuurd aan de student per e-mail.

POPAOVV2FAJLHIE.pdf - Google Chrome
Previous Article Hoe kun je inrichten dat een student wordt toegelaten op een cursus ondanks de ingangseisen?
Next Article Hoe richt ik de functionaliteit Voorinschrijving met voorkeuren in?