OSIRIS

9. Cijfergemiddelde voor INK-NL studenten

Updated on

Naast het invullen van het diploma toelating, de taaleisen en eventuele aanvullende certificaten kan voor pre-Master aanmeldingen bij NSM, FTR en FdR en Bachelor aanmeldingen bij FdR en FdL van studenten met een Nederlandse vooropleiding ook worden aangegeven of er sprake is van een gemiddelde cijfereis.  

Aanleveren van documenten

Als er sprake is van een gemiddelde eis, worden automatisch twee nieuwe rubrieken toegevoegd, namelijk Voorwaarde omtrent gemiddelde en Controle voorwaarde gemiddelde door Toelatingscommissie. In de eerste checklist, Voorwaarde omtrent gemiddelde, moet de student via OSIRIS Application een gewaarmerkte kopie van de eindcijferlijst en - indien van toepassing - de ingevulde rekentool uploaden. Hij/zij wordt hierover ge├»nformeerd in het toelatingsbesluit. 

De rekentool wordt niet opgevraagd bij FNWI en FdL studenten.

Zodra de student de documenten heeft ge-upload in OSIRIS Application en de aanmelding heeft ingediend, verandert de status van de rubriek Check voorwaarde gemiddelde door Toelatingscommissie automatisch in Controle door SA. De aanmelding komt binnen in het filter AO ingekomen dossiers en wordt door een medewerker van Student Admissions gecontroleerd.

Documenten ontbreken

Als documenten ontbreken, zet de medewerker van Student Admissions de aanmelding terug naar de student om deze aan te vullen en opnieuw in te dienen. De deadline is hierbij de uiterlijke inschrijfdeadline. Als het dossier correct is aangevuld, wordt de status op Controle door faculteit gezet en kan de faculteit het dossier controleren.

Dossier is compleet

Als de documenten voldoen aan de voorwaarden, zet de medewerker van Student Admissions de status van de rubriek om naar Controle door faculteit. Het dossier wordt hierdoor beschikbaar voor de faculteit.

Controle van documenten

Aanmeldingen waaraan een cijferlijst is toegevoegd en die zijn goedgekeurd, zijn terug te vinden in het filter OPL controle SVO gemiddelde. Er is een standaard termijnbewaking van 7 dagen van toepassing nadat de status van de checklist is omgezet naar Controle door faculteit.

Als het dossier compleet is, checkt de facultair verwerker of de student aan de gestelde voorwaarde voldoet. Er is de optie om aan te geven wat het berekende gemiddelde was bij de aanmelding en wat het berekende gemiddelde is na controle van de cijferlijst. Bij de vraag Voldoet de student aan voorwaarde gemiddelde? wordt aangegeven of de student voldoet aan de gemiddelde eis. De opties zijn daarbij:

  • Ja
  • Nee, toelating niet mogelijk
  • Nee, toelating onder extra voorwaarden mogelijk

Als het dossier toch niet compleet blijkt te zijn, kan deze worden teruggezet door de status van de Checklist: Controle voorwaarde gemiddelde door Toelatingscommissie om te zetten naar SVO incompleet. In het veld Uitleg bij 'SVO incompleet' kan een nadere toelichting worden gegeven. Student Admissions zal de student dan vragen om het dossier aan te vullen, en deze komt daarna weer terug in bovenstaand filter.

Cijferlijst is voldoende

Als de facultair verwerker voor 'Ja' kiest bij de vraag Voldoet de student aan voorwaarde gemiddelde? verandert de status van de rubriek automatisch van Controle door faculteit naar Voldoende. De student ontvangt een automatische mail met als titel Jouw SVO/cijferlijst is voldoende. 

Het dossier komt binnen in het filter AO verwerking voldoende cijferlijst (facultair) en een medewerker van Student Admissions verwerkt de beoordeling door de gemiddelde eis uit vrije velden te verwijderen. Als de student verder geen documenten meer hoeft aan te leveren, wordt de inschrijving ook klaargezet voor afronding door de Centrale Studentenadministratie. Zodra dit is gebeurd, ontvangt de student een bevestigingsmail. Als de student nog andere documenten moet aanleveren, ontvangt hij/zij een mail met verdere instructies.

Cijferlijst is onvoldoende en student is niet toegelaten

Als de facultair verwerker voor 'Nee, toelating niet mogelijk' kiest bij de vraag Voldoet de student aan voorwaarde gemiddelde? verandert de status van de rubriek automatisch van Controle door faculteit naar Onvoldoende, toelating niet mogelijk. De student ontvangt een automatische mail met als titel Jouw SVO/cijferlijst is onvoldoende. De aanmelding wordt daarna door de Centrale Studentenadministratie automatisch geannuleerd.

Cijferlijst is onvoldoende maar student kan nog worden toegelaten

Als de facultair verwerker voor 'Nee, toelating onder voorwaarden mogelijk' kiest bij de vraag Voldoet de student aan voorwaarde gemiddelde? verandert de status van de rubriek automatisch van SVO ge├╝pload naar Onvoldoende, toelating onder extra voorwaarden mogelijk. De extra voorwaarden, bijvoorbeeld een GMAT met een score van 600 of meer, kunnen worden aangegeven in het veld 'Eventuele opmerking'. 

Een medewerker van Student Admissions informeert de student dat de cijferlijst niet is goedgekeurd, maar dat de student wel kan worden toegelaten met extra voorwaarden. In diezelfde mail staan de extra voorwaarden en deadline aangegeven. Het veld vrije velden wordt ook aangepast met de extra eis.

Previous Article 8. Wijzigen van het toelatingsbesluit door facultair verwerker
Next Article 10. Informeren student over toelatingsbesluit door Student Admissions