OSIRIS

DVS bericht wordt afgekeud

Updated on

doelgroep: studielink adapterbeheer

In de studielink adapter loopt een DVS Resultaat Behandeling bericht fout met de error melding Osiris error = 99 - Fout bij bepalen buffertabel

Deze situatie treedt op indien de IND een bericht terugkoppeld waarvan de aanvraag verstuurd was vanuuit VisaCare. Zodra de IND alle VisaCare verzoeken heeft afgehandeld zal dit probleem niet meer optreden

Te nemen controles

  1. Open het bericht en check of het veld referentie id een opbouw heeft als 21PM-<nummer>-<letter>-<nummer>. Dit wijkt saf van Ositis (21PM-<nummer>.
  2. Het veld Indentificatie contactpersoon id zal een opbouw hebben als 21PM-<nummer> (In op Osiris is voor een medewerker een U-nummer of E-nummer gangbaar.
Foutgelopen DVS bericht

Te nemen acties

  1. Maak een prinscreen van het complete bericht. Zodat "-- einde bericht --" ook zichtbaar  is.
  2. Maak hiervan een printscreen
  3. Verzend de printscreen naar [email protected] (eventueeel kan op basis van het vreemdeling nummer het studentnummer worden vermeld).
  4. Zet het DVS bericht richt op negeren
Previous Article MSG03 Student bestaat al
Next Article Inloggen in mijnDUO zakelijk