OSIRIS

Hoe kunnen gestaakte studenten worden uitgeschreven uit onderwijs?

Updated on

Inhoud: Wanneer een student zich uitschrijft of wordt uitgeschreven leidt dat er niet automatisch toe dat de student ook wordt uitgeschreven voor het onderwijs waarvoor hij zich heeft aangemeld. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe je dat in een eenvoudige handeling kunt uitvoeren.

Voor wie: deze instructie is bedoeld voor medewerkers die studenten voor onderwijs kunnen aan en afmelden.

Ga naar: > Student > Inschrijven onderwijs > uitschrijven onderwijs bij staken

OSIRIS - 21.14S02 - OSI6ACC - Google Chrome

Ga naar menu 2.4.35 studenten uitschrijven bij staken.

Via dit scherm kunnen reeds gestaakte studenten uitgeschreven worden voor toekomstig onderwijs. OSIRIS kijkt naar de laatste datum uit de inschrijfhistorie van de student om te kijken of de student 'gestaakt' is. Van alle inschrijfregels met status 2/3/4/7 wordt gekeken naar de afloopdatum.  Voor inschrijfregels met de status 0 wordt of gekeken naar de afloopdatum (als het geen ingetrokken inschrijving betreft), of naar de datum-instrekking-vooraanmelding (als het een ingetrokken inschrijving betreft) . 

Vervolgens wordt gekeken of de student toekomstig onderwijs heeft.  Dit is onderwijs wat nog niet gestart is (op moment van de laatste afloopdatum van de student).  Deze startdatum wordt bepaald door de blokweken van het aanvangsblok van de eventuele cursussen waar de student voor ingeschreven is.  

  • Alle cursussen waarvan de einddatum van het blok in de toekomst ligt en waarbij de student geen enkel Cursus- of toetsresultaat heeft. 
  • Alle toetsen waarvoor geldt dat de toetsdatum (in ost_Student_cursus_toets of indien deze leeg is de einddatum van het blok) in de toekomst ligt EN het veld resultaat is leeg. 
  • Alle wachtlijsten waarop de student nog staat (voor werkvormen en/of toetsen)

Selecteer studenten om uit te schrijven uit het onderwijs

OSIRIS - 21.14S02 - OSI6ACC - Google Chrome

ga als vogt te werk

  1. Selecteer de studenten die je wil uitschrijven m.b.v. de filters. OSIRIS zal dus kijken naar de inschrijfregels, in combinatie met inschrijving voor onderwijs in de toekomst. De gevonden studenten zullen dus worden getoond en die zullen allemaal én niet meer ingeschreven zijn, én inschrijvingen voor onderwijs in de toekomst hebben.
  2. Selecteer de studenten die je wil uitschrijven
  3. Klik op de actieknop "Actie:  Stakers uitschrijven voor onderwijs"  

Bevestig de actie

OSIRIS - 21.14S02 - OSI6ACC - Google Chrome

Bekijk het verwerkingsverslag

OSIRIS - 21.14S02 - OSI6ACC - Google Chrome
Previous Article Hoe kan ik zien tot welke doelgroep (autorisatie) een student behoort?
Next Article Hoe schrijf je studenten in vanaf een wachtlijst?