OSIRIS

Waar leg ik toetsdatums vast?

Updated on

In OSIRIS Basis leg je toetsdatum vast in een toetsrooster.  Pas als een toets van een toetsdatum is voorzien, die bovendien is vastgesteld ('definitief' is), kan een student zich ervoor aanmelden via OSIRIS Student.

Toetsdatum kunnen worden onderhouden in het toetsrooster of bij individuele cursussen.

Deze instructie is geschreven voor medewerkers van onderwijsadministraties die belast zijn met de inrichting van cursussen dan wel tentamenroosters.

Meerdere factoren spelen een rol bij het inschrijven op een toets. Die worden hier niet behandeld.

Let op: het toetsrooster in OSIRIS is geen roostermodule, je roostert er niet mee, maar vult alleen toetsdatums in zodat die zichtbaar worden in OSIRIS Student en OSIRIS Docent.

Registreer toetsrooster (menu 1.1.70)

 1. Ga naar Onderwijs > Rooster > Registreer toetsrooster.
 2. Geef (al dan niet met behulp van Uitgebreid zoeken), criteria op voor een reeks cursussen of een bepaalde toetsperiode en klik op Zoeken.

Let op: het filter Blok hierboven verwijst naar het blok waarin de toets plaatsvindt, niet naar het aanvangsblok van de cursus.

Vul het toetsrooster in

 1. Pas in het menu onder Bekijken via Kolommen > Kolommen beheren aan welke kolommen je wilt zien.
 2. Het Aanvangsblok geeft weer in welk blok de cursus start.
 3. Het Blok geeft weer in welk blok de toets is geroosterd.
 4. Vul de Toetsdatum in.
 5. Een toetsdatum kent 2 statussen: Concept en Definitief. Studenten kunnen zich alleen inschrijven op een definitieve toetsdatum.
 6. Hier kun je eventueel een afwijkende inschrijfperiode voor de toets vastleggen.
 7. Bij Acties stel je de tootsdatum(s) van geselecteerde rijen vast.
 8. Zodra een toets is vastgesteld wordt er een toetsgroep aangemaakt bij het onderste deel van het scherm Groepen bij toetsgelegenheid.

Vul eventueel een toetstijd en locatie vast

In het definitieve rooster kan per toets een tijd vanaf/tot en met en locatie/zaal worden ingevoerd.

Onderhouden toetsrooster op cursusniveau (menu 1.1.65)

 1. Ga naar Onderwijs > Cursus > Aanbod, zoek de cusus die je wilt aanpassen. Open de cursus en ga in het menu naar Toetsrooster.
 2. Via Bekijken kun je ook hier de kolommen aanpassen.
 3. Als een toetsdatum dat je in het Toetsrooster hebt ingevoerd definitief, dan zie je hier de bijbehorende toetsgroep met het rooster (de toetsdatum). Is er geen datum ingevoerd, dan kun je hier eventueel een toetsgroep aanmaken en die van een toetsdatum voorzien.
 4. Via de Acties kun je het rooster op toetsniveau vaststellen dan wel de-vaststellen.

Een toetsgroep kan alleen bestaan als er een toetsdatum is ingevuld.

Previous Article Hoe wordt vastgelegd in welke periode (blok) de cursus (inclusief de werkvormen en de toetsen) wordt aangeboden?
Next Article Hoe worden toetsen aan een cursus toegevoegd?