OSIRIS

Hoe schrijf je studenten in vanaf een wachtlijst?

Updated on

Doel: Deze instructie toont hoe je studenten vanaf een wachtlijst inschrijft.

Voor wie: Medewerkers studentenadministratie

NB Afgezien van de hieronder beschreven manier is het ook mogelijk om studenten automatisch van de wachtlijst naar beschikbaar gekomen plekken in een cursus/toets te plaatsen door op de achtergrond een proces te laten draaien dat daarvoor zorgt. Neem hiervoor contact op met Functioneel Beheer.

Wachtlijst

In 2.4.07 en 2.4.13 vind je studenten die afhankelijk van de inrichting van de cursus om een bepaalde reden op de wachtlijst van resp. de cursus of toets zijn geplaatst. Deze studenten kun je hier alsnog op de cursus of toets inschrijven.

Onderstaand wordt uitgegaan van 2.4.07 Cursus wachtlijst.

Inschrijven vanaf de wachtlijst

1. Selecteer de studenten die je wil inschrijven en kies bij de acties voor Inschrijven vanaf de wachtlijst.
2. Vink de gewenste controles aan of uit
3. Klik op Inschrijven

De geselecteerde studenten worden op volgorde van binnenkomst op de cursus ingeschreven.

Loten vanaf de wachtlijst (alleen bij cursus)

Alleen studenten die met Reden Voorinschrijving en Geen onderdeel programma staan kunnen geloot worden.

Selecteer de studenten die je wil loten en kies bij de acties voor Loten vanaf de wachtlijst.
Osiris zal een random keuze maken uit de geselecteerde studenten en je krijgt (kort) de melding "succesvol uitgevoerd" te zien.
NB Met deze aktie is er alleen geloot, nog niet ingeschreven! Om in te schrijven moet je de aktie Inschrijven vanaf de wachtlijst nog uitvoeren.

Je ziet niet welke studenten ingeloot zijn. Pas door na loting de aktie Inschrijven vanaf de wachtlijst uit te voeren kun je opzoeken welke studenten door Osiris zijn ingeloot/op de cursus zijn ingeschreven. Na inschrijven verdwijnen de uitgelote studenten evenals de ingelote studenten van de wachtlijst.

Selecteren van studenten a.d.h.v. 'Reden wachtlijst'.

Boventallige studenten

Je vindt de boventallige studenten makkelijk door in 2.4.07 door te kiezen voor
1. Maximum deelnemers of 2. Maximum per werkvorm(groep)

Cursus niet in programma

Door parameter NIET-EIGEN-STUDENTEN op Ja te zetten (facultair) zal elke student die zich inschijft voor een cursus met wachtlijst, die geen onderdeel uitmaakt van haar examenprogramma automatisch op de wachtlijst worden geplaatst met als reden Programma.

 

Je vindt deze studenten makkelijk door in 2.4.07 door te kiezen voor
1. Geen onderdeel programma of 2. Programma.

gebruik maken van ingesloten doelgroepen

Bij inschrijven of loten vanaf de wachtlijst kun je de volgorde van inschrijving makkelijk beïnvloeden door handig gebruik te maken van ingesloten doelgroepen (ingangseisen menu 1.1.35) als je de redenen voor de wachtlijst combineert met de selecties die achter de ingesloten doelgroepen schuilgaan.
Hierboven zie je dat je bijvoorbeeld de doelgroep Opleidingsstudenten (hierachter gaat een selectie van studenten die een actieve inschrijving hebben op een bepaalde opleiding schuil) uit de voorinschrijving als eerste selecteert om in te schrijven vanaf de wachtlijst.

Previous Article Hoe kunnen gestaakte studenten worden uitgeschreven uit onderwijs?
Next Article Hoe verwerk ik de inschrijvingen met voorkeuren?