OSIRIS

Hoe voeg ik een opleiding toe aan RIO?

Updated on

Doel: dit artikel bevat instructies over het opvoeren van een 'particuliere' opleiding in RIO.

Voor wie: dit artikel is bedoeld voor medewerkers van POP's   (Postacademisch Onderwijs voor Professionals) die particuliere opleidingen handmatig invoeren in het RIO portaal.

Let op: controleer voordat je een nieuwe opleiding gaat invoeren éérst of de opleiding al bestaat. Als de opleiding al bestaat, maak die dan niet opnieuw aan. je kunt dan direct doorgaan naar aangeboden opleidingen. Als de aangeboden opleiding óók al bestaat en er dus alleen een nieuwe aanvangsdatum komt, dan is het zelfs niet nodig om een nieuwe aangeboden opleiding aan te maken, maar hoef je alleen een nieuw cohort aan te maken!!!!

Ga naar: 'Mijn organisatie'

ZpDashboard - Google Chrome

Klik op de link 'Mijn organisatie'

Ga naar de hoofdinstelling

Register Instellingen en Opleidingen - Google Chrome

Klik op de hoofdinstelling dat is de link "College van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen"

Ga naar Opleidingen

Register Instellingen en Opleidingen - Google Chrome

Klik op de knop 'Opleidingen' om naar het opleidingen scherm te gaan. Hier kun je nieuwe 'opleidingen' invoeren. Dat kunnen cursussen zijn of modules, maar minoren.

Voeg een opleiding toe

Register Instellingen en Opleidingen - Google Chrome

Klik op de link '+ Opleiding toevoegen'. De opleidikngen die je in het scherm ziet staan kunnen particuliere opleidingen zijn (alle opleidingen die niet bekostigd zijn) maar ook de wel bekostigde CROHO opleidingen staan hier.

Voeg de opleidingsgegevens toe

Register Instellingen en Opleidingen - Google Chrome

Voer de  gegevens in. Belangrijk:  de begindatum moet hier zijn 1-9-2021. Dat heeft te maken met de andere gegevens die later worden opgevoerd. Gebruik hier geen andere datum dan 1-9-2021.  

Klik op de knop 'Bewaar'.  

Zoek de opleiding desgewenst op

Register Instellingen en Opleidingen - Google Chrome

Zoek eventueel de zojuist ingevoerde opleiding op met (een deel van)  de naam van de opleiding.

Previous Article Welke volgorde moet ik gebruiken voor het vullen van de RIO opleidingen?
Next Article Hoe voeg ik een aangeboden opleiding toe aan RIO?