OSIRIS

Hoe maak ik een export met studenten en hun studiejaar t.b.v. CRM?

Updated on

Doel: vanuit het CRM worden mailings verstuurd naar studenten. Daarbij kan het van belng zijn te weten in welk studiejaar, oftewel çurriculair jaar' de student zich bevindt. In dit artikel wordt beschreven hoe je vanuit OSIRIS zo'n expotrt t.b.v. het CRM maakt.

Voor wie: deze instructie is bedopeld voor medewerkers voorlichting die met het CRM werken.  

Inloggen

Ga naar https://osiris.ru.nl/basis om in te loggen in OSIRIS Basis

Ga naar: >  Student > Exports

OSIRIS - 22.14S01 - OSI6PRD - Google Chrome

Selecteer de export "Exporteer curriculaire jaren" en klik vervol;gens op de knop "Actie:  Uitvoeren". Er wordt nu automatisch een selectie gemaakt van alle actieve studenten die een inschrijving hebben op een Bacheloropleiding (BA)  of een Premaster (PM), die nog niet zijn geslaagd. Ook wordt er automatisch een bestand van gemaakt met de volgende velden:

 • Roepnaam
 • Voorvoegsels
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Opleidingnaam
 • Faculteit
 • Curriculair jaar

Klik op het gedownloade bestand

OSIRIS - 22.14S01 - OSI6PRD - Google Chrome
studenten_2022-06-20_145613 - Excel

In de laatste kolom staat het curriculaire jaar waarin de student zich op basis van de studielast die hij / zij heeft behaald in de betreffende opleiding zich bevindt. het curriculaire jaar wordt als volgt bepaald:

 • PM student = Premaster
 • BA student met een studielast <60 punten en een niet behaald examen = eerste jaar
 • BA student met een studielast >= 60 en < 120 en een niet behaald examen = tweede jaar
 • BA student met een studielast >= 120 en een niet behaald examen = derde jaar

 

Previous Article Aanpassen cohort n.a.v. inrichting specialisatieopleidingen