OSIRIS

Concept-Labels/-tags in bulk aanpassen

Updated on

Het koppelen van een concept-Label/-tag aan een activiteit in Syllabus+ betekent dat deze activiteit alleen zichtbaar is op het Persoonlijk Rooster voor bevoegden. Als deze activiteit op een  later moment moet te raadplegen zijn door alle gebruikers, moet de tag eraf worden gehaald in Syllabus+. Dat kan middels een bulk filter worden gedaan als er meerdere activiteiten aangepast moeten worden.

U gaat hierbij als volgt te werk:

  • Open Cursusplanner [Course Planner]
  • Ga naar menu Organisatie → Kies voor Activiteiten [Activities]

Filter voor alle geroosterde activiteiten van de faculteit, in dit geval 'FNWI'. Wij hebben ook de filter ingesteld op het eerste semester van het academisch jaar (t/m week 21)

De applicatie heeft nu een selectie gemaakt.

Vervolgens willen wij de resulterende activiteiten filteren op de relevante Labels/tags.

  • Ga vervolgens weer naar het menu Beeld
  • Kies wederom voor Filter.
  • Klik links op de knop “Uit venster” [From window]
  • Kies in het nieuwe venster voor Geselecteerd [Selected]

Hierna wordt het venster met de filter opties weer beschikbaar.

  • Kies bij “Activiteiten filteren op” voor het gegeven ‘Label' [Tag].
  • Selecteer bij ‘Objecten’ voor de relevante tags, in dit geval een FNWI-tag voor concept roosters.
  • Klik op de knop Filter.

De Cursusplanner heeft een verfijnde selectie gemaakt.

In het activiteitenvenster worden nu alle activiteiten weergegeven die aan beide voorwaarden voldoen: de relevante tags bezitten en de voorgaande selectie (afdeling “FNWI”).

Om nu de tags eraf te halen moet je activiteiten in het activiteitenvenster nalopen en dan bij veld 'Labels' op tabblad 'Gebr. tekst & Labels' klik je op de relevante tag om het eraf te halen.

LET OP: Deze laatste stap vereist enig nauwkeurigheid zodat alleen de relevante tags eraf worden gehaald.

TIP: Indien er maar één tag per activiteit wordt gebruikt kan je na het filteren op een specifieke Label alle activiteiten in het activiteitenvenster selecteren (sneltoets: CTRL-A) en in bulk de Label eraf halen.

Zie ook Dubbel filter.

Previous Article Concept roosters in Syllabus+ en het Persoonlijk Rooster
Next Article Foutmelding bij inloggen en/of opstarten op Syllabus+