OSIRIS

Wat te doen bij een functiewijziging

Updated on

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor Osiris key-users

Inleiding

Op het moment dat een medewerker binnen jouw faculteit of zelfs binnen de Radboud Universiteit van functie verandert dienen een aantal controles en acties in Osiris uitgevoerd te worden.

Controle huidige autorisaties

Zoek de medewerker op in scherm 3.7.21 Medewerker (decentraal). Ga door naar scherm 3.7.24 Toegang Tot. In dit scherm moet gecontroleerd worden of de uitgegeven autorisaties nog terecht zijn. De drie getoonde onderdelen hebben allemaal invloed op de autorisaties van de medewerker en de mogelijk getoonde gegevens aan de medewerker.

1- Is de  toegang tot de opleidingen nog nodig in de nieuwe functie? Als dit niet zo is moet deze verwijderd worden.

2- Is de toegang tot de organisatieonderdelen nog nodig in de nieuwe functie? Als dit niet zo is moet deze verwijderd worden.

3- Zijn al de gekoppelde profielen nog nodig in de nieuwe functie? Als dit niet zo is dan moeten de betreffende profielen verwijderd worden.

OSIRIS - 22.14S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Ga vervolgens door naar scherm 3.2.27 Medewerkersgroepen. Lidmaatschap van een medewerkersgroep heeft invloed op de aan de medewerker getoonde gegevens. Het is belangrijk dat een medewerker alleen lid is van de noodzakelijke medewerkersgroepen.  Controleer de medewerkersgroepen en verwijder de medewerker uit de groepen die zijn aangemaakt op facultair niveau, dien voor de centraal aangemaakte medewerkersgroepen een verzoek in bij Centraal Beheer.

OSIRIS - 22.14S02 - OSI6PRD - Google Chrome

Key user

Als de medewerker een key user is dan dient er ook gekeken te worden naar het Decentraal beheer. Op het moment dat de medewerker geen key user meer is mag de medewerker ook geen profielen meer uitgeven.

Toekennen nieuwe autorisaties

In scherm 3.2.24 kan de toegang tot Organisatieonderdelen en Opleidingen zelf toegevoegd worden. In dit zelfde scherm kunnen de decentraal uit te geven profielen toegekend worden. Door op het groene plusje bij een onderdeel te klikken kan deze toegevoegd worden. Toekennen van Centrale profielen kan worden aangevraagd bij Centraal Beheer. Gebruik hiervoor de Account anvraag formulieren op de website van Centraal Functioneel Beheer (https://www.radboudnet.nl/osiris)

In scherm 3.2.27 kan het lidmaatschap van een facultaire medewerkersgroep ingesteld worden. Dit kan ook op medewerkergroep niveau vanuit scherm 3.7.30. Om medewerkers aan een medewerkersgroep toe te voegen dien je of de eigenaar van de groep te zijn, of door de eigenaar geautoriseerd te zijn voor de betreffende groep. Lidmaatschap voor een Centrale medewerkersgroep dient aangevraagd te worden bij Centraal Beheer.

 

Previous Article Wat is audit-informatie, en hoe kan het worden opgevraagd?