OSIRIS

Wat betekent 'aanvangsjaar opleiding'?

Updated on

Wat: In menu 2.1.13 staat informatie over de opleidingsgegevens van de student. Er wordt gesproken over verschillende 'aanvangsjaren'. Hieronder staat beschreven waar deze verschillende termen voor staan.

Voor wie: deze instructie is bedoeld voor key users en backoffice medewerkers in OSIRIS Basis.

Aanvangsjaar opleiding

 • Wordt bepaald per opleiding.
 • Kijkt naar alle soorten inschrijvingen.
  • Eerst wordt gekeken naar het laagste collegejaar met actiefcode 3, 4 of 7 bij deze opleiding. Dat wordt dan het aanvangsjaar opleiding student.
 • Als er geen actiefcode 3, 4, of 7 opleiding is dan wordt het hoogste collegejaar genomen voor deze student.

Aanvangsjaar opleiding als student

 • Wordt bepaald per opleiding.
 • Alleen voor Student-inschrijvingen (soort_inschrijving ‘S’).
  • Eerst wordt gekeken naar het laagste collegejaar met actiefcode 3, 4 of 7 bij deze opleiding. Dat wordt dan het aanvangsjaar opleiding student.
 • Als er geen actiefcode 3, 4, of 7 opleiding is dan wordt het hoogste collegejaar genomen voor deze student.
 • Heeft de student GEEN inschrijvingen met soort_inschrijving = ‘S’ dan wordt het veld leeg gelaten.

Aanvangsjaar opleiding bij faculteit X

 • Wordt bepaald per faculteit.
 • Kijkt naar alle soorten inschrijvingen.
  • Eerst wordt gekeken naar het laagste collegejaar met actiefcode 3, 4 of 7 voor alle opleidingen binnen de faculteit. Dat wordt dan het aanvangsjaar opleiding bij faculteit.
 • Als er geen actiefcode 3, 4, of 7 opleiding is binnen deze faculteit dan wordt het hoogste collegejaar genomen voor alle opleidingen van deze student binnen deze faculteit.

Aanvangsjaar bij instelling

 • Wordt bepaald op instellingsniveau.
 • Alleen voor Student-inschrijvingen (soort_inschrijving ‘S’).
  • Eerst wordt gekeken naar het laagste collegejaar met actiefcode 3, 4 of 7 voor alle opleidingen binnen de instelling.
 • Als er geen actiefcode 3, 4, of 7 opleiding is dan wordt het hoogste collegejaar genomen voor alle opleidingen van deze student.
 • Heeft de student GEEN inschrijvingen met soort_inschrijving = ‘S’ dan wordt het veld leeg gelaten.

Toelichting soort inschrijving

Een soort inschrijving ‘S’ komt voor Croho studenten (HO). Studenten met een ander type inschrijving zijn bijvoorbeeld contractanten en uitwisselingsstudenten.

Cohort faculteit

 • Deze is in principe gelijk aan aanvangsjaar opleiding. En wordt bij iedere herberekening van de aanvangsjaren bijgewerkt. Behalve als de gebruiker handmatig een afwijkende waarde heeft ingevoerd. Dan wordt dit veld niet meer automatisch bijgewerkt.

Voorbeeld aanvangsjaren HO

Een student heeft 2 opleidingen binnen faculteit X.

 1. Opleiding A met soort inschrijving ‘E’ (extraneus).
  1. De eerste actiefcode 4 inschrijving is in 2010.
  2. Aanvangsjaar opleiding wordt dan 2010.
  3. Aanvangsjaar opleiding student blijft leeg.
 2. Opleiding B met soort inschrijving ‘S’.
  1. De eerste actiefcode 4 inschrijving is in 2015.
  2. Aanvangsjaar opleiding wordt dan 2015.
  3. Aanvangsjaar opleiding student wordt ook 2015.

Aanvangsjaar bij faculteit X wordt dan 2010 vanwege opleiding A). Aanvangsjaar instelling wordt dan 2015 (vanwege opleiding B).

Previous Article Onderhouden standaard selecties
Next Article inloggen met gekoppeld studentnummer