OSIRIS

Aanvraag Vacatiegelden

Updated on

Proces in het kort

1. Ambtelijk secretariaat start de aanvraag/de zaak op per functie in bulk (voor meerdere studenten in een keer)

2. Ambtelijk secretariaat handelt de taak 'Aanvraag opstarten' af. Indien van toepassing wordt de proportie van het toe te kennen bedrag aangegeven

3. Student dient de aanvraag in

4. Ambtelijk secretariaat controleert de gegevens en handelt de taak af

5. De toekenningsbrief wordt automatisch aangemaakt en beschikbaar in de Zaak


1. Ambtelijk secretariaat start de aanvraag/de zaak op per functie in bulk (voor meerdere studenten in een keer)

Volg de volgende stappen om de zaak op te starten.

1.1. Log in in OSIRIS Docent

Klik hier voor de handleiding hoe je in OSIRIS Docent kunt inloggen.

1.2. Klik op tabblad Student

1.3. Zoek de studenten op.

Let op: de zaak moet worden opgestart per functie. Zoek daarom de studenten die dezelfde functie hebben.

- Zet het veld 'Toon alleen studenten van wie ik begeleider ben?' op 'Nee' (1)

- Klik op de drie regels (2)

- Voer de studentenummers in (3)

- Klik op OK (4)

- Klik op ZOEKEN (5)

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

1.4. De zaak opstarten

- in het resultaat venster klik op MAAK SELECTIE (1)

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

- Klik op 'Selecteer alle rijen' (2)

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

- Klik op Acties gevolgd door Start nieuwe zaak (3)

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

- Klik op START bij Zaak Aanvraag Vacatiegelden (4)

- Vul bij Collegejaar het collegejaar waarin de student(en) de activiteit in faculteitsbestuur/ medezeggenschaporgaan heeft gedaan. Dit collegejaar zal worden meegenomen in de beschikking (5)

- Vul bij kenmerk de functie van de student(en) in (6)

- Klik op START ZAAK (7).

De zaak (of zaken) zullen worden opgestart.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

2. Ambtelijk secretariaat handelt de taak 'Aanvraag opstarten' af. Indien van toepassing kan de proportie van het toe te kennen bedrag worden aangegeven

Ga naar tabblad Zaak (1)

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Indien er geen proportie hoeft te worden aangegeven, selecteer alle rijen en handel de taken af (1).

Er worden emails uitnodiging verstuurd naar de studenten.

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Indien er proportie dient te worden aangegeven, klik op de individuele zaak en in de nieuwe venster klik op Opstarten aanvraag

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op Bedrag aangevraagd (1) geef de proportie aan (2) en klik op Voorlopig opslaan (3) gevolgd door Annuleren (4).

Het bedrag zal worden gerekend.

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op formulier Opstarten aanvraag (Voorlopig opgeslagen)

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Het bedrag is gerekend. Klik op Opslaan (5)

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op AFHANDELEN.

Er wordt een email uitnodiging verstuurd naar de student.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

3. Student dient de aanvraag in

4. Ambtelijk secretariaat controleert de gegevens en handelt de taak af

Zodra de student de aanvraag heeft ingediend, krijgt de student een email bevestiging. Er komt een taak in OSIRIS voor de Ambtelijk secretariaat om de  gegevens te controleren waarna de beschikking automatisch wordt aangemaakt.

 

Klik op de taak

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome
OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op het formulier 'Aanvraagformulier' (1) om de gegevens te controleren en klik daarna op AFHANDELEN (2) indien de gegevens compleet en juist is.

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Een email toekenning zal worden verstuurd naar de student en c.a. 5-10 later zal een beschikking worden aangemaakt en deze zal zichtbaar zijn op tabblad Gegevens van de Zaak.

De beschikking zal ook zichtbaar zijn voor de student in OSIRIS Student.

 

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Beschikking downloaden

1. Zoek de zaak

Ga naar tabblad 'Zaak' in OSIRIS Docent.

Klik vervolgens op tabblad 'Overzicht' (1)

Kies voor standaardfilter 'Aanvraag Vacatiegelden (facultair)' (2)

Vul de basisgegevens van de student als het nodig is (3)

Klik op Zoeken (4)

Klik vervolgens op de Zaak (5)

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

2. Zoek de beschikking op

Klik op tabblad 'Gegevens' (1) gevolgd door de beschikking (2)

afhankelijk van de setting op je browser, wordt de beschikking gedownloaded, of wordt het geopend op een nieuwe venster

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Download/slaat het bestand op

Vacatiegelden.pdf - Google Chrome

Geef het studentnummer in het bestandnaam (1) en klik op Opslaan (2)

Vacatiegelden.pdf - Google Chrome
Previous Article Stage overeenkomst
Next Article Proces in het kort