OSIRIS

Instelling van kolommen en zoekfilters worden per gebruiker bewaard

Updated on

Doel: In een zoekscherm worden de resultaten getoond in het rechter deel van het scherm. Daar kan vervolegns via filters worden gezocht in de gevonden set. Bovndien kunnen kolommen die verborgen zijn worden getoond. Deze instellingen zullen vanaf versie 6.15.1 ook worden onthouden.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor alle gebruikers van OSIRIS Basis (ook wel OSIRIS Back-office)

Stel een filter in om de zoekresultaten te filteren

Stel een filter in om de zoekresultaten te filteren

Om het filter aan te zetten ga je als volgt te werk:

  1. klik op het filter icoon boven de zoekresultaten
  2. een balk met filter opties verschijnt

Bij een hernieuwd bezoek aan dit menu, zal het filter ingesteld blijven staan.

Voeg velden toe aan de standaard resultaat view

Voeg velden toe aan de standaard resultaat view

Om kolommen toe te voegen aan een zoekresultaten scherm ga je als volgt te werk

  1. Klik in de linker bovenhoek op "Bekijken" en selecteer "Klommen toevoegen"
  2. Selecteer de verborgen kolom die je zichtbaar wilt maken. Uiteraard worden hier alleen de verborgen kolommen getoond
  3. Hier zaL de gekozen kolom worden geplaatst. Deze kan eventueel worden verschoven door de kolom te verslepen naar een andere positie.

Al de gemaakte instellingen zullen worden bewaard en beschikbaar zijn bij een volgend bezoek an dit menu item.

Verwijder de instellingen voor zoekschermen

Verwijder de instellingen voor zoekschermen

Om de opgeslagen wijzigingen in bepaalde menus ongedaan te maken ga je als volgt te werk.

  1. Ga naar "Persoonlijke instellingen"
  2. Selecteer het tabblad "Gebruikersinterface"
  3. Klik op de "X" knop achter het scherm waarvan je de instellingen wil vergeten / wissen
  4. Indien je dat wil kun je ook in één keer alle instellingen wissen met de actieknop "Verwijder aanpassingen bij alle schermen"
  5. klik op de knop "Opslaan" om alle wijzigingen  op te slaan.
Previous Article Hoe worden tabbladen geopend en gesloten?
Next Article Hoe kan een serie studentnummer in één handeling worden opgezocht?