OSIRIS

Hoe worden medewerkers aan een groep toegevoegd?

Updated on

Een medewerkergroep bestaat uit een verzameling medewerkers. In deze instructie wordt beschreven hoe medewerkers aan een medewerkergroep kunnen worden toegevoegd. Deze instructie is bedoeld voor key-users die toegang hebben tot het medewerkergroepen menu.

Navigatie: Beheer > Autorisatie > Medewerkergroepen

Ga naar het scherm "Medewerkergroep" en selecteer de groep waaraan medewerkers moeten worden toegevoegd.

Een enkele medewerker selecteren en toevoegen

Een enkele medewerker selecteren en toevoegen

Om een enkele medewerker aan de medewerkergroep toe te voegen ga je als volgt te werk:

  • Klik op de "+" knop in de tabel "Medewerkers bij medewerkergroep"
  • Type de achternaam van de medewerker, indien die bekend is. OSIRIS zal de naam direct zoeken en sugesties geven van eventueel gevonden medewerkers.
  • Indien de naam van de medewerker niet direct bekend is, kan ook de selectieknop achter het veld worden gebruikt om een lijst met beschikbare medewerkers op te roepen.
  • Sla na de medewerker te hebben geselecteerd, de groep op door op de knop "Opslaan" te klikken.

Meerdere medewerkers selecteren en toevoegen

Meerdere medewerkers selecteren en toevoegen

Het is ook mogelijk om meerdere medewerkers in één handeling aan de groep toe te voegen. De medewerkers worden dan geselecteerd op basis van een selectie. Om dit te doen ga je als volgt te werk.

  • klik op de "++" knop in de tabel "Medewerkers bij medewerkergroep"
  • Nu wordt een selectiefilter geopend

Medewerkers zoeken m.b.v. een filter

Medewerkers zoeken m.b.v. een filter

Nadat het filter is geopend, kan er m.b.v. het filter een selectie worden gemaakt van de medewerkers. In bovenstaand voorbeeld worden alle medewerkers met de achternaam "Vries" gefilterd. Om nu de gewenste medewerkers te selecteren ga je als volgt te werk.

  • Selecteer één of meerdere rijen door ze aan te klikken. Door de Shft toets ingedrukt te houden is het mogelijk om meerdere rijen te selecteren. Door de  Ctrl toets in te drukken kunnen ook afzonderlijke rijen worden geselecteerd.
  • Indien je alle gevonden rijen wil selecteren kun je links boven in de tabel klikken op "Bekijken" en vervolgens "selecteer alle rijen" te kioezen.
  • Klik nu op de knop "Voeg toe" om de geselecteerde rijen toe te voegen.
  • Sla de wijzigingen in de medewerkergroep nu op door op de knop "Opslaan" te klikken.
Previous Article Hoe wordt een medewerkergroep aangemaakt?
Next Article Hoe worden medewerkers uit een groep verwijderd?