OSIRIS

Hoe worden medewerkers uit een groep verwijderd?

Updated on

Doel: Medewerkers kunnen uit een medewerkersgroep worden verwijderd. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Voor wie: Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die gerechtigd zijn om medewerkersgroepen te beheren. Over het algemeen zullen dit key users zijn.

Ga naar:> Beheer > Autorisatie > Medewerkergroepen

Ga naar:> Beheer > Autorisatie > Medewerkergroepen

Ga naar de medewerkergroep waaruit de medewerkers moeten worden verwijderd.

Medewerkers verwijderen

Medewerkers verwijderen

Om een enkele medewerker uit een medewerkergroep te verwijderen ga je als volgt te werk.

  • Selecteer de medewerker die verwijderd dient te worden. Het is ook mogelijk om meerdere medewerkers te verwijderen door meerdere rijen te selecteren. Indien alle rijen geselecteerd moeten worden dan kan dat door op "Bekijken" te klikken en vervolgens "Selecteer alle rijen" te kiezen.
  • klik op de "X" knop boven de tabel
  • Klik op "Ja" in het dialoogvenster
  • Klik op de knop [Opslaan] om de verwijdering te bewaren.

Een hele groep of een set van groepen leegmaken

Een hele groep of een set van groepen leegmaken

Het is ook mogelijk om in één handeling een hele groep in één keer leeg te maken, of een set van greopen in één keer leeg te maken. Ga daarvoor als volgt te werk.

  1. Maak een selectie van de medewerkergroepen die je wil legen.
  2. Klik op de zoekknop om de selectie uit te voeren
  3. slecteer de groep of de groepen die je wil legen
  4. klik op de actieknop en selecteer de actie "Maak groep leeg". Er verschijnt nu een dialoogvenster met de vraag "Weet u zeker dat u de actie 'Maak groep leeg' voor de geselecteerde rijen ([aantal rijen dat geselecteerd is]) wilt uitvoeren?" Klik op Ja, indien je de groep wil legen.
Previous Article Hoe worden medewerkers aan een groep toegevoegd?
Next Article Hoe wordt de eigenaar van een medewerkergroep gewijzigd?