OSIRIS

Hoe wordt een selectie gebruikt bij het aanroepen van een scherm of een rapport?

Updated on

Doel: Selecties gebruiken bij het aanroepen van een scherm of een rapport.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor gebruikers die gerechtigd zijn om selecties te maken/beheren en rapporten uit te draaien.

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod
  1. Uit de "lijst met standaardselecties" kan je de selectie opzoeken dat je wilt uitvoeren
  2. Een overzicht van selectiecriteria wordt getoond
  3. Klik op [Zoeken] voor een uitvoer op scherm

Zoekresultaat na het aanroepen van een selectie op scherm

Zoekresultaat na het aanroepen van een selectie op scherm

Zoekresultaat na het aanroepen van een selectie voor een rapport

Zoekresultaat na het aanroepen van een selectie voor een rapport

In dit voorbeeld is gekozen voor het rapport "Examenprogramma per cursus". Zowel in tabblad "9.1 Rapporten cursus" en tabblad "9.2 Rapporten student", vind je een overzicht van rapporten.

  1. Kies voor de selectie die je wilt uitvoeren
  2. Vul de selectiecriteria in voor het rapport
  3. Kies bij [Opties] voor het uitvoerformaat van het op te vragen rapport
  4. Klik op [Uitvoeren]
  5. Open de .pdf van het rapport
Previous Article Hoe kan een opgeslagen selectie worden aangepast?
Next Article Zoeken op (geboorte)plaatsnaam