OSIRIS

Hoe worden studenten aan een bestaande studentgroep toegevoegd?

Updated on

Doel: Deze instructie beschrijft hoe je studenten kunt toevoegen aan een bestaande groep. Dit kan op een aantal manieren:

 • Methode A) handmatig individuele studenten toevoegen
 • Methode B) handmatig studenten op basis van selectiecriteria toevoegen
 • Methode C) middels een bestand studenten toevoegen

 

Wil je weten hoe je een nieuwe studentgroep moet aanmaken, kijk dan hier.

Wil je weten hoe je studenten uit een bestaande groep moet verwijderen, kijk dan hier.

 

Voor wie: Medewerkers onderwijsbureau en centrale studentenadministratie

 

Ga naar: Student > Student > Studentgroepen

Ga naar: Student > Student > Studentgroepen
 1. Zoek de gewenste studentgroep middels het zoekveld of de selectieknop
 2. Dubbelklik op de gewenste groep

Methode A - Handmatig individuele studenten toevoegen

Methode A - Handmatig individuele studenten toevoegen
 1. Klik op het groene plusje
 2. Voeg de nieuwe student toe, ofwel door het studentnummer rechtstreeks in te voeren, ofwel door de selectieknop te gebruiken en de student op te zoeken
 3. Klik op [Opslaan]

De student is nu toegevoegd

Methode B - Handmatig studenten toevoegen op basis van selectiecriteria

Methode B - Handmatig studenten toevoegen op basis van selectiecriteria
 1. Klik op het icoontje met de twee groene plusjes, getiteld 'Voeg een groep studenten toe'

Kies uitgebreid zoeken om de juiste selectie te maken

Kies uitgebreid zoeken om de juiste selectie te maken

Kies [Uitgebreid zoeken]

Maak de gewenste selectie

Maak de gewenste selectie

Selecteer de gewenste studenten. Wil je weten hoe je een selectie moet maken, kijk dan hier.

In dit voorbeeld kiezen we er in stap 1 t/m 4 voor om propedeuse studenten van de opleiding wijsbegeerte toe te voegen aan de groep met bachelorstudenten wijsbegeerte. Kies na het maken van de selectie op [Zoeken] (stap 5)

Voeg de geselecteerde studenten toe aan de bestaande groep

Voeg de geselecteerde studenten toe aan de bestaande groep

Kies [Voeg toe]

Sla de groep met de nieuwe leden op

Sla de groep met de nieuwe leden op

De nieuwe studenten zijn te herkennen aan het groene selectieveld. Kies [Opslaan] om de groep met de nieuwe leden te bewaren.

Methode C - Studenten vanuit een bestand toevoegen

Methode C - Studenten vanuit een bestand toevoegen

Kies [Acties]. Kies vervolgens [Lees bestand]

Zoek het juiste bestand

Zoek het juiste bestand
 1. Zoek het gewenste bestand. De in te lezen bestanden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen; je kunt daar meer over lezen in de instructie over het inlezen van bestanden.
 2. Kies [Lees]

Sla de groep met nieuwe leden op

Sla de groep met nieuwe leden op

De nieuwe leden van de groep zijn te herkennen aan het groene selectieveld. Kies voor [Opslaan] om de groep met de nieuwe leden te bewaren.

Previous Article Hoe wordt een studentgroep aangemaakt?
Next Article Hoe worden studenten uit een bestaande studentgroep verwijderd?