OSIRIS

Hoe wordt termijnbewaking ingericht?

Updated on

Doel: Deze instructie laat zien hoe je termijnbewaking voor het invoeren en ondertekenen van Osiris inricht. Een ingerichte termijnbewaking zorgt ervoor dat Osiris op gezette tijden herinneringsmails stuurt naar docenten en/of studentenadministraties om er zo voor te zorgen dat resultaten op tijd worden ingevoerd, vastgesteld, ondertekend en verwerkt. Wanneer het aantal werkdagen dat je hebt ingesteld is verstreken zonder het gewenste resultaat, zal Osiris elke dag een herinneringsmail sturen.

Voor het inrichten van termijnbewaking is het van belang dat je van tevoren een aantal standaardmededelingen opstelt die Osiris kan versturen op de tijden die je gaat opgeven in het menu termijnbewaking. Wil je weten hoe je standaardmededelingen opstelt? Kijk dan naar onze instructie Hoe kan een standaardmededeling worden gemaakt?  

Je kunt termijnbewaking stellen voor:

A. Termijnbewaking op toetsniveau

B. Termijnbewaking op examenprogrammaniveau

 

Voor wie: Functioneel beheerders Osiris

 

Belangrijk vóór je met termijnbewaking gaat werken: richt in welke dagen werkdagen zijn

Belangrijk vóór je met termijnbewaking gaat werken: richt in welke dagen werkdagen zijn

De termijnbewaking rekent met werkdagen. Het is daarom bij het werken met termijnbewaking van belang dat je in Osiris duidelijk aangeeft welke dagen géén werkdagen zijn.

 

Ga naar:  Beheer  Referentietabellen  Onderwijs

1. Geef aan welke dagen vakantiedagen zijn

2. Sla de gegevens op

A. Termijnbewaking op toetsniveau: Ga naar Beheer > Referentietabellen > Algemeen

A. Termijnbewaking op toetsniveau: Ga naar Beheer > Referentietabellen > Algemeen

1. Kies voor [Termijnbewaking]

2. Kies voor [Toetsresultaten]

3. Met het groene plusje kun je de verschillende stappen in het proces toevoegen

4. De startstap en eindstap die je hier invoert zijn vaste Osirisstappen in het proces:

  • Stap 1 - Toetsing: Osiris kijkt hiervoor naar de datum van de toets.  
  • Stap 2 - Invoer resultaten: Osiris controleert of de resultaten door de docent zijn ingevoerd
  • Stap 3 - Verzending resultaten: Osiris controleert of de resultaten door de docent zijn verzonden
  • Stap 4 - Ondertekening resultaten: Osiris controleert of de resultaten door de docent zijn
  • Stap 5 - Vaststellen resultaten: Osiris controleert of de resultaten door de studentenadministratie zijn vastgelegd

NB De termijnbewaking op toetsniveau werkt alleen waneer de toetsdatums in Osiris zijn vastgesteld. Ga hiervoor naar Onderwijs > Rooster > Registreer Toetsrooster

5. Bij het aantal werkdagen geef je aan vanaf wanneer Osiris moet gaan controleren of de genoemde processtap is gedaan. Is de processtap nog niet afgerond dan zal Osiris elke dag een herinneringsmail sturen.

6. Onder [Mededeling] geef je aan welke mededeling Osiris moet versturen als de processtap nog niet is afgerond. Wil je weten hoe je standaardmededelingen opstelt? Kijk dan naar onze instructie Hoe kan een standaardmededeling worden gemaakt?  

7. Onder [Mededeling naar] geef je aan naar wie de herinneringsmail moet worden verstuurd. Je kunt hier kiezen uit:

  • Docent
  • Administratie
  • Beiden

Wanneer je kiest voor [beiden] zal de docent in de email zien dat deze email ook naar de studentenadministratie is verstuurd. Wil je dat niet, dan kun je ook een BCC van de medeling laten versturen naar de administratie. Ga hiervoor naar Communicatie > Mededelingen (Decentraal)  

8. Kies opslaan

B. Termijnbewaking op examenprogrammaniveau

B. Termijnbewaking op examenprogrammaniveau

Op examenprogrammaniveau werkt de termijnbewaking hetzelfde als beschreven bij A. Je hebt dan twee opties voor termijnbewaking, te weten:

1. Termijnbewaking op inschrijving voor minor of cursus

2. Termijnbewaking op goed-/afkeuring van minor of cursus.

 

Previous Article Hoe schrijf ik meerdere studenten uit een groep in één keer in voor een vak?
Next Article Wat zijn vrije velden?